Welke rol speelt infrastructuur bij duurzame gebiedsontwikkeling?

vakbeurs infratech

CROW houdt interactief debat tijdens InfraTech 2023

Het gebrek aan woningen, de drukte in binnensteden en een snel groeiende bevolking vormen samen met de energietransitie een belangrijke opgave voor de ruimtelijke sector. Maar welke rol speelt de infrastructuur binnen die duurzame gebiedsontwikkeling? Welke kansen liggen er? Vijf deskundigen gaan hierover in gesprek tijdens het CROW Infradebat 2023, op woensdag 18 januari in Rotterdam Ahoy.

Het interactieve debat vindt plaats tijdens InfraTech 2023 en begint om 19 uur. Gespreksleider is CROW-directeur Pieter Litjens. In Dock 1b voelt hij vijf debaters aan de tand en krijgt ook het publiek een belangrijke inbreng. De vijf panelleden zijn Jan Hendrik Dronkers (Min. Infrastructuur & Waterstaat), Emiel Reiding (Metropoolregio Amsterdam), Carolien Gehrels (Arcadis Energie Transitie), Hermineke van Bockxmeer (Gemeente Rotterdam) en Bart Smolders (Heijmans Infra).

Ordenen, bundelen of faciliteren?

De debaters vertegenwoordigen organisaties die betrokken zijn bij grote opgaven in metropoolregio’s, het grensverleggend groeien, maar ook de koppeling van ondergrond en bovengrond. Tijdens het debat is de centrale vraag welke rol de infrastructuur speelt binnen die duurzame gebiedsontwikkeling. Ordent infrastructuur, zoals bij wegen en energie? Is het faciliteren? Of wellicht bundelen? Is infrastructuur voor iedereen toegankelijk? En wat vinden we belangrijker: infra vervangen of toch uitbreiden? Het zijn vragen die zeker voorbij komen.

Gespreksleider Litjens wil de vijf panelleden ‘het vuur aan de schenen’ leggen, omdat zij een beslissende stem hebben richting die toekomst. Ook het publiek krijgt een actieve rol tijdens het debat. Met elkaar zoekt CROW naar antwoorden op belangrijke vragen. Voorafgaand is er een diner waar al de nodige invalshoeken voorbij zullen komen. Ook na het debat – dat tot 20 uur duurt – is er volop ruimte om verder te praten en te netwerken.

Over de opgave

Het toekomstbestendig maken van de fysieke leefomgeving is een grote opgave, waarbij we tegen meerdere grenzen aanlopen. Dat geldt voor de bouw van 900.000 extra woningen, maar ook voor de opgaven van vervanging en renovatie, duurzaamheid, energietransitie, klimaatadaptatie en de strijd om de ruimte.

In en rondom steden is de meeste werkgelegenheid en vindt de grootste bevolkingsgroei plaats. De leefbaarheid in deze regio’s komt daardoor verder onder druk te staan. Deze opgaven vergen een zorgvuldige afweging en een integrale benadering. Op weg naar duurzame gebiedsontwikkeling is de samenwerking tussen vele partijen en beleidsvelden dus cruciaal.

Over integrale aanpak

Overheden hebben nog onvoldoende kennis van de ontwikkelingen die op hen afkomen. Dat geldt zowel voor risico’s als kansen. Vaak ontbreekt het aan standaardisatie en kennisontwikkeling die praktisch en direct toepasbaar is. Een integrale aanpak, met kennis van zaken, kan veel maatschappelijke winst opleveren en juist kosten reduceren. Het is noodzakelijk dat deze aanpak is gericht op maatwerk en samenwerking tussen verschillende partijen en beleidsvelden. Met als doel het wegnemen van bestaande knelpunten en het voorkomen van nieuwe knelpunten.

Over CROW

CROW is een non-profit kennispartner voor (decentrale) overheden, aannemers en adviesbureaus. Zij kunnen bij CROW terecht voor slimme en praktische oplossingen op het gebied van Infrastructuur, Openbare Ruimte, Verkeer en Vervoer, Werk en Veiligheid, Aanbesteden en Contracteren. CROW levert graag een bijdrage aan duurzame gebiedsontwikkeling door de gewenste kennis-en leeromgeving te realiseren. Een omgeving die de verschillende professionals ondersteunt van beleid tot uitvoering, op weg naar een toekomstbestendig fysieke leefomgeving.

Over InfraTech

InfraTech is de grootste en belangrijkste vakbeurs voor de infrastructuur in Nederland. De tweejaarlijkse beurs in Rotterdam Ahoy telt meer dan 500 exposanten en ruim 20.000 bezoekers en bereikt de complete keten. Publiek en privaat, grote en kleine partijen, koplopers en volgers; in vier dagen verzamelt InfraTech deze dynamische sector onder één dak.

CROW is een belangrijke partner van InfraTech en zit in de Raad van Advies. Daarin denkt CROW strategisch en inhoudelijk mee over het programma.

De beurs wordt op dinsdag 17 januari 2023 om 11.00 uur geopend met een debat met Michèle Blom (Rijkswaterstaat) en Mark van Leeuwen (Gemeente Rotterdam).