Wegmarkeringen van Triflex als eerste van Europa met CE-Markering

De wegmarkeringen van Triflex voldoen, als eerste van Europa, aan alle eisen om de CE-Markering te mogen dragen. De CE-Markering (CE staat voor Conformité Européenne) betekent dat de markeringsproducten van Triflex in overeenstemming zijn met de Europese regelgeving.

De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen Europa, en daarmee maken ze de weg vrij voor de Europese markt. Dat geldt nu ook voor de wegmarkeringen van Triflex, en dat is een versterking van haar Europese marktpositie.

Sinds midden 2017 is het officieel mogelijk een CE-markering voor wegmarkeringen te verkrijgen die geldig is voor de Europese landen. De CE-markering geeft toegang tot de aangesloten Europese landen, zoals al eerder het geval was in Nederland met het KOMO-kwaliteitscertificaat.

Sinds 1 januari 2018 hebben Rijkswaterstaat en lagere overheden officieel bevestigd CE-gemarkeerde producten te accepteren, naast de KOMO gecertificeerde producten. De processen leidend tot KOMO en CE-markering zijn in zekere zin vergelijkbaar van aard.

Triflex is zeer verheugd met deze actuele kwalificering die het mogelijk maakt haar resultaten in deze belangrijke marktsector te optimaliseren. Dat Triflex het eerste bedrijf is dat deze CE-toegang formeel verwerft, vervult het bedrijf met trots.