Arcen
De bewoners willen een onzichtbare kering door de 38 achtertuinen in Arcen Midden. Dit is een duurdere variant dan de glazen kering met coupure per tuin (foto: Stichting Belangenbehartiging Bewoners aan de Maas).

Waterschap Limburg gaat een marktconsultatie organiseren waarin specialisten uit de GWW-markt kunnen meedenken over de haalbaarheid van een zelfsluitende kering langs de Maas in het dorp Arcen. Inwoners en gemeenteraad hebben zich uitgesproken voor zo’n kering in plaats van de glazen wand die het waterschap wil plaatsen in de achtertuinen van woningen aan de Maasstraat.

In de aanbesteding die volgt kunnen de ideeën uit de consultatie worden meegenomen. Het ontwerp van een zelfsluitende kering wordt niet in de marktconsultatie behandeld, maar wordt in de aanbesteding verder uitgewerkt. Tijdens de marktconsultatie zal de Stichting Belangenbehartiging Bewoners aan de Maas een toelichting geven op de ambitie van de bewoners om een zelfsluitende kering te maken door de 38 achtertuinen. Deelnemende bedrijven horen dan ook direct van een van de betrokken partijen welke belangen er zijn en waarom de bewoners deze kering graag willen.

Geen ruimte voor dijk
In het Maasdal is de bebouwing de laatste decennia steeds verder opgeschoven richting de Maas. Daardoor zijn woningen en gemeenschappelijke gebruiksfuncties vaak letterlijk op de oevers of in het winterbed van de Maas gesitueerd. Hier is vaak geen ruimte voor een dijk, en een muur dicht langs gevels en ramen leidt soms tot onacceptabele teruggang van gebruik en woongenot. Op die locaties waar er geen ruimte is voor een dijk, kan volgens Waterschap Limburg een glazen waterkering uitkomst bieden. Het gaat om bewezen technologie: in bijvoorbeeld Groot-Brittanië en Duitsland wordt de glazen kering al jaren toegepast. De eerste glazen waterkering in Limburg is gerealiseerd in de dijkversterking van Neer.

Liever een onzichtbare kering
De bewoners willen echter liever een onzichtbare kering door de 38 achtertuinen in Arcen Midden. Dit is een duurdere variant dan de glazen kering met coupure per tuin. Zo’n glazen kering kan worden betaald uit het budget van Waterschap Limburg voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), maar voor het door de bewoners gewenste alternatief is meer geld nodig. Om het tekort aan budget te dichten hebben de eigenaren van de tuinen zich verenigd in de Stichting Belangenbehartiging Bewoners aan de Maas en zijn ze op zoek gegaan naar aanvullend budget. Dit is gevonden doordat zij afzien van alle vergoedingen voor tijdelijk gebruik van de tuinen als werkstrook en zakelijk recht om daardoor bij Waterschap Limburg budget vrij te spelen. Als ook de gemeente Venlo en (waarschijnlijk) de provincie Limburg bijdragen aan een onzichtbare/zelfsluitende kering, wordt deze wel betaalbaar.

Miljoenen
Op 26 mei bleek tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in de gemeenteraad van Venlo dat de raad bereid is om een forse financiële bijdrage te leveren aan een zelfsluitende kering. Wel wil ze eerst een gesprek met het waterschap over de kosten van de waterkering. De gemeente Venlo heeft vorig jaar naar verwachting veertien miljoen euro overgehouden. De dorpsraad van Arcen vroeg onlangs een bijdrage van ruim een miljoen euro voor de zelfsluitende waterkering. Hoeveel duurder die oplossing is ten opzichte van de geplande glazen waterkering, willen het waterschap en de dorpsraad op dit moment nog niet zeggen, omdat die informatie de aanbesteding kan beïnvloeden. Volgens de dorpsraad zou een bijdrage van een miljoen euro door de gemeente voldoende moeten zijn, als ook andere partijen een extra bijdrage leveren.

Meedenken
In de marktconsultatie vraagt het waterschap de markt ook om mee te denken over de wijze van samenwerken. Slimme samenwerkingsvormen tussen waterschap en marktpartijen bieden namelijk mogelijkheden, stelt Waterschap Limburg: “De juiste contractvorm draagt daarmee bij aan de innovatiekracht van de markt. Wij verwachten dat met de beschikbare budgetten nog optimalisaties mogelijk zijn om een (zoveel mogelijk) onzichtbare kering mogelijk te maken. Dergelijke optimalisaties kunnen alleen gevonden worden met de specialisten die straks de kering moeten gaan bouwen.”