Vrijwel alle VVNH-houtimport nu uit duurzaam beheerd bos

houtimport uit duurzaam beheerd bos; foo houten dakconstructie
Houten dakconstructie

In 2020 kwam 93,7% van de VVNH-houtimport uit duurzaam beheerd bos. Dat blijkt uit de rapportage die de Vereniging Van Nederlandse Houtondernemers (VVNH) doet over hun monitoring. De leden importeerden daarmee 1,8% meer aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout en plaatmateriaal (met CoC-certificaat FSC en/of PEFC) dan in 2019. De VVNH-doelstelling 2016-2020 om te komen tot een 90% aandeel duurzaam geproduceerd hout en plaatmateriaal is hiermee ruimschoots behaald.

Jaarlijks monitort de VVNH de duurzame herkomst van het geïmporteerde hout dat haar leden op de Nederlandse markt hebben gebracht. Probos verzorgt de analyse van de gegevens. De VVNH doet dit vanuit het belang van duurzaam geproduceerd hout en duurzaam beheerde bossen, oftewel: bos blijft bos. Hout is hét biobased materiaal dat bijdraagt aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen, mits het afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.

Paul van den Heuvel, directeur VVNH en Centrum Hout: “Het was spannend wat het Coronajaar 2020 met de houtimport en met name de houtimport uit duurzaam beheerd bos zou doen. Het is mooi dat ondanks alle lastige omstandigheden de stijging zich na een stabilisatie in 2019 toch heeft doorgezet. Cruciaal hierbij is – en blijft – de consequente en massale vraag naar duurzaam geproduceerd hout. Dank gaat uit naar alle partners binnen het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer.  In het bijzonder naar de Nederlandse Brancheorganisatie van Timmerfabrikanten, waarvan de leden massaal duurzaam geproduceerd hout hebben ingekocht en toegepast.”

Ruim 2 miljoen kuub

De VVNH-leden importeren in 2020 ruim twee miljoen m³ aan naaldhout, hardhout en plaatmateriaal. Bij naaldhout en plaatmateriaal is het aandeel duurzaam geproduceerd over 2020 respectievelijk 98,8% (-0,4%) en 98,2% (+2,3%). Van het hardhout komt 67,2% (+4,8%) uit gecertificeerd duurzaam beheerd bos met CoC-certificaat.

Duurzaam geproduceerd hout - tabel met aandeel per houtsoort
De analyse die Probos van de cijfers maakt, staat op de VVNH-site
Laatste duw

Van den Heuvel verwacht dat extra gezamenlijke inspanningen nodig zijn voor verdere verbetering van de cijfers. “De Corona-effecten maken het helaas niet eenvoudiger. De nieuw te formuleren Internationale Bossenstrategie is een goede samenwerkingsbasis. Daarmee kunnen overheid, organisaties en bedrijven ‘de laatste duw’ aan de Nederlandse duurzame houtmarkt geven. We roepen hierbij het demissionaire én het nieuwe kabinet op dit de komende jaren met de sector te realiseren.”

Centrum Hout

Samen met FSC-NL, PEFC-NL, STIP en Keurhout vraagt het Centrum Hout breed aandacht voor de vele voordelen van duurzaam bosbeheer en het gebruik van duurzaam geproduceerd hout. Het doel is de goede resultaten verder te verbeteren en breder in Europa uit te dragen.

Over de VVNH

De Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) is de overkoepelende en representatieve werkgeversorganisatie van groothandelsbedrijven in hout en plaatmateriaal. De VVNH is samen met de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) lid van het Centrum Hout.

Lees meer infra nieuws of bekijk onze andere platformen voor industrie nieuws of water nieuws uit de watersector.