Voormalig AFNL-voorzitter Henk Klein Poelhuis overleden

Op 24 februari is in zijn woonplaats Winterswijk Henk Klein Poelhuis, oud-voorzitter van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, overleden. Hij is 74 jaar geworden. Klein Poelhuis was de eerste voorzitter van de Aannemersfederatie en bekleedde het voorzitterschap vanaf de oprichting van de AFNL in 2008 tot 2018. Bij zijn afscheid in 2018 werd hij benoemd tot eerste erelid van de AFNL.

“Henk Klein Poelhuis heeft de AFNL in de moeilijke beginfase, maar ook in de opeenvolgende crises geleid en op de kaart gezet”, schrijft het bestuur van de AFNL in een reactie op zijn overlijden. “Hij had enorm veel kennis van zaken, een tomeloze inzet en optimisme, waarmee hij voor ‘zijn’ mkb-aannemers in bouw en infra zaken aankaartte en wilde verbeteren. Samenwerking en samen sterk, was daarbij het motto. Hij was mkb-ondernemer in hart en nieren en verloochende in zijn bestuurlijke functies die wortels niet. Een échte mkb-er.”

Henk Klein Poelhuis was gedurende zijn werkzame leven ondernemer en directeur-eigenaar van familiebedrijf Klein Poelhuis & Zn. en sinds 2006 van Kapee Bouwgroep BV. Hij was daarnaast jaren actief als bestuurder. Zo was hij nauw betrokken bij de Aannemers Vereniging Metselwerken (AVM), waar hij vanaf 1992 bestuurslid was en van eind 2005 tot 2018 voorzitter. Ook was hij jarenlang bestuurslid (1994 – 2006) en voorzitter (2006 – 2008) van Conga, de Confederatie Gespecialiseerde Aannemers. Daarnaast bekleedde hij van 2008 tot 2018 bestuursfuncties bij MKB-Bouw. Verder zat hij namens de AFNL tot 2017 in het Bestuur van het Bedrijfstakpensioenfonds bouw en was hij geruime tijd bestuurslid van de Stichting Fundeon, het cluster Bedrijfstak Eigen Regelingen (BTER) en Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid.