Houten
De Hagesteinsebrug wordt vernieuwd (foto: Rijkswaterstaat).

De opdracht voor de vernieuwing en verbreding van de A27 tussen Houten en Everdingen wordt voorlopig gegund aan ‘De Groene Waarden’, een combinatie van de bedrijven Besix, Mobilis en haar partners Van Gelder, Mourik Infra en Besix Infra Nederland. Het traject Houten-Hooipolder is een bekend knelpunt in de filetop-10.

Met de verbreding van dit stuk snelweg zou het knelpunt moeten worden opgelost. In december 2022 werd ook het gedeelte tussen Everdingen en Hooipolder aanbesteed. Met deze voorlopige gunning wordt nu het totale knelpunt tussen Houten en Hooipolder aangepakt. Indien er geen gebruik wordt gemaakt van de bezwaarperiode, wordt definitieve gunning van dit project verwacht op 4 april. De verwachting is dat tussen 2029-2031 het werk wordt opgeleverd.

Minder sluipverkeer

Directeur-generaal Rijkswaterstaat Michèle Blom: “Deze gunning markeert een belangrijke stap in de aanpak van de files op de A27. Nadat eerder al het deel tussen Everdingen en Hooipolder is gegund, zijn we verheugd dat nu ook het Noordelijke deel tussen Houten en Everdingen is aanbesteed. We kunnen nu deze belangrijke verkeersader tussen Houten en Hooipolder over de hele lengte aanpakken. Zowel de omgeving en ook de weggebruiker gaat hier van profiteren door een betere doorstroming op de snelweg, maar ook de vermindering van sluipverkeer op de regionale wegen. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede.”

Steeds zwaarder verkeer

Het traject Houten-Hooipolder is door de jaren heen intensief belast door steeds meer en steeds zwaarder verkeer. Doordeweeks rijden er meer dan honderdduizend voertuigen per dag over dit overbelaste wegdeel, dat hoog scoort in de filetop-10. Over 7 kilometer tussen Houten en Everdingen wordt de weg in zuidelijke richting verbreed naar vier rijstroken. In de noordelijke richting blijven de twee rijstroken en een spitsstrook behouden. Daarnaast wordt de Hagesteinsebrug vernieuwd en de Houtensebrug verbreed. De nieuwe Hagesteinsebrug krijgt een fietsverbinding.

Tweefasenaanpak

Het gaat om een Design & Construct-contract met tweefasenaanpak. In deze tweefasenaanpak worden de risico’s en onzekerheden in dit type complexe projecten meer in gezamenlijkheid tussen Rijkswaterstaat en de aannemer benaderd. Dit zou moeten leiden tot een betere beheersing en een stabielere realisatiefase. Voor de A27 Houten-Everdingen is circa 70 procent van het werk in de tweefasenaanpak meegenomen: de vernieuwing van de Hagesteinsebrug, de Aardenbanen van de Hagesteinsebrug en de verbreding van de Houtensebrug. De andere 30 procent bestaat uit regulier werk.

Voorspelbaarder verloop

Volgens Nic De Roeck, algemeen directeur van BESIX Nederland draagt de tweefasenaanpak bij aan een goede infrasector en een voorspelbaarder verloop van het project. “Het biedt ons kansen om deze uitbreiding van de A27 tussen Houten en Everdingen op vitale, veilige en duurzame wijze in te passen in deze schitterende omgeving. We kijken er naar uit om de komende jaren een mooie samenwerking op te bouwen met Rijkswaterstaat en De Groene Waarden.”