VNG databank zoekt praktijkvoorbeelden van duurzaam GWW

VNG zoekt praktijkervaringen die gemeenten hebben opgedaan met duurzame grond-, weg- en waterbouw. Gemeenten met good practices worden uitgenodigd hun cases te delen met andere gemeenten via de VNG Databank Praktijkvoorbeelden.

VNG noemt als voorbeeld de volgende onderwerpen:

  • Ervaring met het gebruik van duurzamere materialen (van rioolbuis tot bestrating)
  • Verminderde uitstoot bij de aanleg van de werken
  • Voorbeelden van beleidsstukken voor interne processen om duurzaamheid in GWW te bevorderen

De VNG Databank Praktijkvoorbeelden bevat al divers materiaal over energie en klimaat.

Aanleveren
Gemeenten kunnen hun voorbeeld(en) per mail aanleveren via praktijkvoorbeelden@vng.nl met een cc naar CO2@vng.nl. Op de VNG-site vindt u meer informatie over de informatie waarvan de aanmelding vergezeld moet gaan.