Vlaamse overheid gunt iASSET opdracht voor leveren beheersysteem

De Vlaamse overheid heeft iASSET de opdracht gegeven een beheersysteem te leveren voor de instandhouding van de kunstwerken in Vlaanderen voor de komende zeven jaar, dit is het resultaat van de aanbesteding ‘Het ter beschikking stellen van een gezamenlijk digitale toepassing voor het beheren en inspecteren van werken van burgerlijke bouwkunde en andere assets’. In september start iASSET de werkzaamheden.

Aanvankelijk hebben zes bedrijven een aanvraag tot deelneming ingediend waarvan de opdrachtgever er vijf heeft gevraagd een eerste offerte in te dienen. Na het Best And Final Offer is de offerte van iASSET als beste beoordeeld met een hele hoge score.

Beoordeling
De beoordelingscommissie heeft iASSET’s Proof of Concept beoordeeld en was van mening dat iASSET er in geslaagd was om binnen de gestelde tijd alle functionaliteiten van de toepassing op een overzichtelijke wijze te tonen. Waarbij de vragen van het ministerie onmiddellijk door iASSET beantwoord konden worden en waar nodig konden de antwoorden worden gedemonstreerd binnen de applicatie. De commissie was verder van mening dat nagenoeg alle gevraagde functionaliteiten al binnen iASSET aanwezig zijn en dat het dus een “off the shelve” aanbieding betrof. Daardoor zal de hoeveelheid maatwerk tot een minimum beperkt blijven. Men vond het opvallend dat de prijsstelling van iASSET ruim onder de raming van de Vlaamse overheid bleef. Na onderzoek werd duidelijk dat dit te verklaren was door het feit dat iASSET ontwikkeld is met Open Source software en het feit dat de hoeveelheid maatwerk zo gering is. De algemene indruk van de beoordelingscommissie was bijzonder positief.

“We zijn er heel trots op dat de Vlaamse overheid voor ons heeft gekozen en bovendien zo positief is ”, aldus Fred Westenberg, algemeen directeur iASSET. “We zeggen altijd dat we beheer wel degelijk leuker en makkelijker kunnen maken en het blijkt dat we daarmee in een behoefte voorzien. We promoten op onze gebruikersdagen altijd om zoveel mogelijk kennis met elkaar te delen. Deze gunning biedt kansen voor kennisuitwisseling tussen de Vlaamse overheid en Nederlandse provincies en gemeenten en dat is voor alle partijen zeer waardevol.”

iASSET wordt in Nederland gebruikt door ca. 90 organisaties, bestaande uit gemeenten, provincies, aannemers en bedrijven uit de industrie.