Vervuilde lucht: niet ontkennen maar schoonmaken

De meeste mensen in Nederland kennen wel de term stoflongen uit de mijnindustrie. Toch heeft het vele decennia geduurd voordat de juiste verbanden werden gelegd tussen het soort stof waar men in werkte en de geopenbaarde ziektes. Inmiddels weten we dat een slechte werk- en leefomgeving voor gezondheidsproblemen zorgt.

Irene Bruines, Smart City manager bij Ziut, constateert dat de problematiek zich herhaalt. In ons dagelijkse leven worden we steeds vaker blootgesteld aan hogere fijnstofconcentraties en schadelijke uitstoot door onder andere toenemende verkeersdrukte. Met alle gevolgen voor de volksgezondheid van dien.

Wie moet zich zorgen maken?
“Iedereen die ademt moet er op zijn minst over nadenken in wat voor een omgeving hij woont of werkt. Als je de hond uitlaat in het park, als je naar je werk fietst, als je sport langs drukke verkeersaders, als je aan het werk bent in de bouw, zelfs als je een terrasje pakt in een heerlijk winterzonnetje hartje Amsterdam, adem je veel meer fijnstof in dan je denkt. Brommers en scooters zijn ook enorme vervuilers. Het verkeer is misschien geweerd uit bepaalde straten, maar fijnstof spreidt zich als een deken over de hele stad uit. Door de vieze lucht in je longen kun je letterlijk doodziek worden. Je kunt gaan hoesten, benauwd worden en pijn op de borst krijgen. Ook veroorzaakt luchtvervuiling astma, COPD en longkanker. Het Longfonds geeft aan dat er elk jaar ruim 5.000 mensen door vieze lucht overlijden. 16.000 mensen worden met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Daar moeten we iets aan doen.”

Hoe kunnen we daar iets aan doen?
“Om te beginnen zelf niet roken, steden als Groningen en Zwolle hebben de ambitie om rookvrije steden te worden, niet onverantwoord houtkachel stoken en je stem laten horen bij de gemeente als je in een gebied woont met vervuilde lucht. Burgers spelen een belangrijke rol bij de totstandkoming van een gezondere leefomgeving. Ook al merk je niet direct dat je vervuilde lucht inademt, dat betekent nog niet dat je er op langere termijn geen klachten van zult ondervinden. De lucht die we nu inademen, heeft direct invloed op onze kwaliteit van leven nu en in de toekomst.

We hebben daarom nú iets nodig waarmee we de luchtkwaliteit kunnen verbeteren. Er zijn inmiddels systemen in de markt die de fijnstofconcentratie in de openbare ruimte serieus verminderen. Deze fijnstofvangers geplaatst op lichtmasten, bewijzen op meerdere plaatsen hun toegevoegde waarde. Begin in de openbare ruimte op plekken waar veel mensen zijn en de fijnstofconcentratie piekt. Dan kun je denken aan fietspaden -beloon de mensen die goed gedrag vertonen met schone lucht- , maar ook aan bus- en treinstations, winkelstraten en schoolpleinen. De fijnstofvanger geeft direct resultaat. De fijnstofvanger Pamares haalt het fijnstof van zijn omgeving uit de lucht. Zo creëert het systeem schone lucht, ongeacht de soort en mate van vervuiling. Het verbruikt slechts 18 Watt en is dus extreem duurzaam. Je hoeft niet in een keer je hele stad te voorzien, maar je kunt beginnen op de locaties met de hoogste prioriteit om verbeterslagen ten aanzien van luchtkwaliteit te maken.”