Versneld opschalen semi-autonoom vervoer: 0,5 Mton CO₂-besparing

Nederland kan koploperspositie innemen

Op 9, 10 en 11 april vindt op Ameland de introductie plaats van een veelbelovende innovatie in goederentransport. Een netwerk van semi-autonome elektrische wagentjes, onder verkeersleiding op afstand, kan worden ingezet voor het vervoer van pakketjes of bagage. Bij het versneld opschalen van deze innovatie naar 66.000 wagentjes in 2019 en 2020 kan een besparing van 0,5 megaton CO2 worden bereikt. Dat draagt bij aan de doelstelling van 25% reductie uit de Urgenda-klimaatzaak.

 

Vervanging bestelbusjes

Er rijden in Nederland heel veel bestelauto’s rond die samen 5,3 Mton per jaar uitstoten en een hele inefficiënte vorm van distributie vormen. Een deel van deze uitstoot kan weggenomen worden door te gaan rijden met semi-autonome elektrische voertuigen, die met de snelheid van een wandelaar tot jogger (5-8 km/uur) en het formaat van een lage ijscokar (80-100 cm breed, tot maximaal 2 meter lang, max 750 kg) rechts rijden in het buitengebied, op vakantieparken en industrieterreinen en zaken vervoeren die geen haast hebben.

Nederland kan koploperspositie innemen

Nederland is een vooraanstaand land op het gebied van elektrisch rijden. Op dit vlak zou Nederland het initiatief naar zich toe kunnen trekken en als eerste kunnen opschalen en daarmee het gebruik van deap-learning technologie, nieuwe technieken rondom de gedistribueerde supercomputer en batterijtechnologie kunnen versnellen. Dit alles is mogelijk met een rendement op de investering van 20%.

 

Nodig van de overheid

  • Duidelijke criteria met betrekking tot de veiligheid van deze voertuigen. Er zijn nu geen regels voor voertuigen die langzamer gaan dan 8 km/uur en een beperkt gewicht hebben, maar voor de opschaling is het nodig om niet verrast te worden achteraf. Wat zijn de eisen? Volgt de overheid het standpunt van de politie (als het voertuig niet harder gaat dan 5 km/uur dan zijn er geen verdere eisen), dan zou het prettig zijn als dat bevestigd wordt.
  • 200 Miljoen innovatiefonds om deze innovatieve voertuigen versneld in te voeren (bijvoorbeeld door versnelde beschikbaarstelling DKTI-regeling). Met behulp van dit fonds kunnen gemeenten bijvoorbeeld concessies uitgeven voor routes waar semi-autonome voertuigen mogen rijden en een bepaalde CO2-reductie realiseren.

 

Wilt u meer weten over de uitwerking van maatregel 6, uit Urgenda’s 40puntenplan voor 25% CO₂-reductie voor eind 2020? Zie website van Urgenda.