Dura Vermeer is in februari in opdracht van de Provincie Drenthe gestart met de verdubbeling van de N34 Emmen west – N381. Het project heeft als doel de doorstroming op de stroomweg N34 te verbeteren en de regionale economie, bereikbaarheid en verkeersveiligheid te versterken.

De stroomweg tussen de afslag N391 en de afslag N381 wordt verdubbeld naar twee keer twee rijstroken. Het traject passeert daarbij de viaducten Brinkmade en Staapharst en de verzorgingsplaatsen ‘De Blikken’ aan de westzijde en ‘Westerveld’ aan de oostzijde van de N34. Naast de verdubbeling van de rijbaan van de N34, vinden er werkzaamheden plaats aan de N381 ter hoogte van viaduct Staapharst, aan de onderdoorgang van de Slenerweg en aan de watergang De Blikken.

Start uitvoering
Na een half jaar ontwerp, vergunningen aanvragen en voorbereidingen is de Waard, partner van Dura Vermeer in dit project, gestart met de grondwerkzaamheden langs het bestaande tracé.
Het komende jaar worden twee kunstwerken gebouwd en circa drie kilometer asfalt aangebracht.

Duurzaamheidsdoelen Drenthe
Bij de realisatie van deze werkzaamheden draagt Dura Vermeer bij aan de duurzaamheidsdoelen van de Provincie Drenthe. Zo past de aannemer in het machinepark fossielvrije HVO-diesel toe, die circa twintig procent minder C02 uitstoot dan reguliere diesel. Het gebruik van primair grondstoffen wordt geminimaliseerd door toepassing van een optimale asfaltconstructie. Bovendien zijn energieneutrale bouwketen ingezet.

De planning is om dit gedeelte van de N34 verdubbeld te hebben in de loop van 2021.