Verbrede A6 Almere een jaar eerder dan gepland geopend

Op maandagochtend 8 juli 2019 heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) de nieuwe verbrede snelweg A6 bij Almere officieel geopend. Een jaar eerder dan gepland kan het verkeer tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost (Oostvaarders) gebruik maken van 4 in plaats van 2 rijstroken per rijrichting.

Energieneutraal
Een goede samenwerking tussen aannemerscombinatie Parkway6, de gemeente Almere, provincie Flevoland, waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat heeft geleid tot deze versnelde ingebruikname. In het najaar van 2019 is het zonnepanelenveld bij knooppunt Almere in gebruik; deze leveren de elektriciteit voor de matrixborden en de led-verlichting. Dan is de 1e energieneutrale (rijks)snelweg in Nederland een feit.

Verbeterde leefbaarheid omgeving A6 Almere
Met de verbreding van de A6 bij Almere is ook de leefbaarheid verbeterd. Zo is de A6 ter hoogte van het Weerwatergebied 6 meter verlaagd en ligt nu op maaiveldniveau. Langs dit deel van de weg zijn aan beide zijden grondwallen van 6 m hoog geplaatst, zodat de snelweg hier uit het zicht is. Ook is er tussen Almere Havendreef en het knooppunt Almere stil asfalt gelegd (dubbellaags zoab). De op- en afritten 4 Almere Haven zijn uit elkaar gelegd zodat er ruimte is ontstaan voor toekomstige gebiedsontwikkeling voor de gemeente Almere.
Eind november 2019 zijn alle afrondende werkzaamheden gereed.

Schiphol Amsterdam Almere (SAA)
Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere (SAA). Het project A6 Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost is het 3e van de 5 projecten binnen de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere dat in gebruik genomen wordt. SAA is het grootste wegenbouwproject van Rijkswaterstaat.