Verbindingsbruggen Sluis Eefde teruggeplaatst

De Sluis bij Eefde | Foto: Rijkswaterstaat

In het weekend van 14 en 15 november 2020 zijn bij Zuidersluis in Eefde de verbindingsbruggen tussen de heftorens en de sluisdeur aan de kant van de IJssel teruggeplaatst.

De verbindingsbruggen van Sluis Eefde en de sluisdeuren werden in juni j.l. uitgenomen en verscheept naar Hollandia Services in Krimpen aan den IJssel. Daar zijn ze gereinigd, gestraald, gerepareerd en geconserveerd. Na 5 maanden zijn de verbindingsbruggen terug, en kunnen ze weer jaren mee.

Monument
De Zuidersluis is een rijksmonument uit 1933. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt zijn de originele materialen van de stalen traversen en sluisdeuren zo veel mogelijk hergebruikt. Het bestaande beton is handmatig gerepareerd en de heftorens zijn opgefrist met een nieuwe coating.

Grootschalig onderhoud
De Zuidersluis krijgt een grootschalige onderhoudsbeurt. Naast de genoemde opfrisbeurt van de verbindingsbruggen en de sluisdeuren wordt nog gewerkt aan het nieuwe bediengebouw en aan de heftorens. In januari a.s. worden er damwanden vervangen in de voorsluis van de Zuidersluis. Daarna is het tijd voor plaatsing en tests van  de technische installaties. Midden 2021 vindt het onderhoudsproject zijn voltooiing.

Uitbreiding sluiscomplex
Rijkswaterstaat heeft het sluiscomplex bij Eefde uitgebreid met een 2e sluiskolk: de Noordersluis. In de OTAR magazine editie 2019 #2 is uitgebreid aandacht besteed aan deze capaciteitsuitbreiding.