Veiligheidsrichtlijn CROW 400 aangepast

Werken met verontreinigde grond vraagt in alle gevallen om veiligheidsmaatregelen, in het minste geval om een basishygiëne. De CROW 400-richtlijn geeft uitsluitsel over welke maatregelen er getroffen dienen te worden in welke situaties. Tauw heeft in samenwerking met CROW de maatregelen voor niet-vluchtige stoffen herzien, waardoor de richtlijn beter toepasbaar is geworden voor werken met verontreinigde grond. Hieruit blijkt dat veiligheidsmaatregelen in sommige gevallen minder snel nodig zijn.

Strenge maatregelen herzien
De waardes van niet-vluchtige stoffen waren voorheen gebaseerd op toepassingen in een woon-en-tuin-omgeving. Werken in een sleuf brengt andere risico’s met zich mee, dus dient dit ook anders beoordeeld te worden. Tauw leverde een groot aandeel in het toespitsen van het CSOIL-model op het werk in de sleuf. Uit de onderzoeksresultaten bleek dat er altijd basismaatregelen zoals hygiëne nodig zijn, maar dat een aantal niet-vluchtige stoffen minder snel om strenge maatregelen vragen.

Voorbeeld: kobalt
Voorheen werd kobalt beoordeeld op 43 mg/kg. Na de herziening van deze waarde wordt hij nu beoordeeld naar 285 mg/kg. Dat betekent dat voor werken met kobalt minder snel veiligheidsmaatregelen getroffen dienen te worden dan voorheen.

> Meer informatie over de aanpassing van SRC-arbowaarden vindt u op de Tauw-site