Het werk voor grote opdrachtgevers als Rijkswaterstaat gaat ondanks coronamaatregelen grotendeels door (foto: Jan Wessels/Rijkswaterstaat).

Ruim een derde van de bouw- en infrabedrijven zien werkzaamheden stilvallen door de coronamaatregelen. Dit is met name het geval als de opdrachten komen van particulieren, bedrijven, gemeenten en woningbouwcorporaties. Bij grote opdrachtgevers als Rijksvastgoed, Rijkswaterstaat, ProRail, Havenbedrijf, waterschappen en Schiphol gaat het werk ondanks coronamaatregelen grotendeels door. Punt van zorg blijft de achterblijvende vergunningverlening.

Brancheorganisaties Bouwend Nederland en MKB INFRA vroegen hun leden hoe zij geraakt worden door de coronamaatregelen. 552 Bouw- en infrabedrijven vulden de enquête in – een respons van 14,89 procent. De leden maken zich mede door de coronamaatregelen, maar zeker ook door het uitblijven van een oplossing voor het stikstofprobleem grote zorgen over hun omzet en orderportefeuille in 2021 en daarna. Ruim 35 procent van de respondenten ziet in maart t/m september 2020 een afname in omzet en orders ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Vraag naar personeel blijft hoog
Ondanks dat geven respondenten nog wel aan keihard nieuwe mensen nodig te hebben. Door het tekort aan vakkrachten in de sector staan volgens de brancheorganisaties verschillende maatschappelijke opgaven onder druk, zoals het bereikbaar houden van het land en het bouwen en verduurzamen van woningen. Ondanks de lastige tijden waar de sector nu in zit, hebben bouwbedrijven ook voor de toekomst nieuw talent nodig.

Vertragingen
Trage processen, onderbezetting en slechte bereikbaarheid van gemeenten worden genoemd als belangrijkste redenen waarom de vergunningverlening vertraagt en initiatiefplannen niet adequaat worden opgepakt. Ook bij het opleveren van projecten ervaren respondenten vertragingen. Bij een voorschouw en/of oplevering kunnen ambtenaren door thuiswerken niet of later aanwezig zijn. Als de voorschouwen niet plaatsvinden en projecten hierdoor niet opgeleverd worden, kunnen bouwbedrijven geen facturen sturen. Bouwend Nederland en MKB INFRA roepen gemeenten daarom op te zorgen voor goede bereikbaarheid van ambtenaren in deze tijd van langdurig thuiswerken.

Stikstof
“Het is bovendien van onverminderd groot belang dat er meer stikstofruimte voor de bouw- en infrasector wordt gecreëerd,” aldus Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland. “Wij roepen de politiek dan ook op de stikstofwet die binnenkort wordt behandeld aan te nemen en te blijven werken aan aanvullende ruimte in dit dossier. Met name voor grote woningbouw- en infraprojecten. Alleen dan kan de bouw- en infra zijn rol als trekpaard van de economie oppakken en Nederland mee uit de coronacrisis trekken.”

‘Projecten naar voren halen’
Philip van Nieuwenhuizen, voorzitter/directeur van MKB INFRA, valt Verhagen bij: “Deze enquêteresultaten bevestigen wederom de cruciale rol die voor de sector is weggelegd bij het terugdringen van het woningtekort, het gezond (riolering, waterzuivering) en bereikbaar houden van ons land en het halen van de klimaatdoelen. Het is daarom belangrijk dat, ondanks de coronamaatregelen, opdrachtgevers projecten zo veel mogelijk naar voren halen en dat de pijplijn met opdrachten voor de komende jaren gevuld blijft.”

Alle enquêteresultaten kunt u downloaden van de website van Bouwend Nederland.