Van Oord-Hellenic Cables consortium wint opdracht voor netaansluiting wind op zee Hollandse Kust (zuid)

Nexus cablelay works Gemini

TenneT heeft het consortium Van Oord–Hellenic Cables de opdracht gegund voor de levering en installatie van de zee- en landkabels voor het project Hollandse kust (zuid) Alpha. Met deze 700 MW netaansluiting wordt het mogelijk om de windenergie van zee naar de stroomgebruiker in het land te krijgen.

In het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) worden twee windparken ruim 22 kilometer uit de kust gebouwd met een gezamenlijk vermogen van 700 MW. Opdrachtgever TenneT is door de Nederlandse overheid officieel aangewezen als netbeheerder op zee. De opdracht voor het consortium Van Oord–Hellenic Cables bestaat uit onder meer het ontwerp, de fabricage van 220 kV kabels, de aanleg van de kabels en de aansluiting op het hoogspanningsnetstation Maasvlakte. Vanaf het offshore substation Alpha wordt zo een verbinding gemaakt over 42 kilometer afstand met het landstation op de Maasvlakte 2 in Rotterdam.

Het consortium is ook de beoogde partij voor de levering en installatie van de kabels voor het project Hollandse Kust (zuid) Beta. De fabricage en aanleg van een 66 kV zeekabel tussen het Alpha en Beta platform is ook onderdeel van deze opdracht. De netaansluiting HKZ Alpha moet gereed zijn in 2021, HKZ Beta in 2022.

Manon van Beek, CEO van TenneT: ‘Met deze nieuwe aanbesteding voor het net op zee zetten we, volgens planning van het Energieakkoord, weer een belangrijke stap naar het realiseren van veel meer duurzame elektriciteitsproductie op zee. TenneT, en daarmee Nederland, is goed op schema met het realiseren van aansluitingen voor uiteindelijk 3,5 GW extra aan offshore windparken, waarmee het totaal in 2023 op circa 4,5 GW komt.’

Pieter van Oord, CEO Van Oord: ‘Wind op zee is belangrijk voor de energietransitie in Nederland. Met het realiseren van deze grote netaansluiting voor wind op zee wordt een verbinding gemaakt met de eindgebruikers. Geweldig om deze opdracht samen met Hellenic Cables voor TenneT te kunnen uitvoeren.’

Alexios Alexiou, General Manager van Hellenic Cables: ‘We zijn zeer verheugd dat dit prestigieuze project voor offshore windparken is toegekend aan Hellenic Cables in samenwerking met onze partner Van Oord en tot stand is gekomen door ons gecombineerde vermogen om concurrerende en technologisch innovatieve kabeloplossingen te leveren en tijdig te installeren. We zijn trots om bij te kunnen dragen aan het streven van de Nederlandse regering om haar doelstelling van eentotaal van 4,5 GW aan offshore windenergieproductiecapaciteit tegen 2023 te realiseren.’

Over Van Oord
Van Oord is een Nederlands familiebedrijf met 150 jaar ervaring als internationale waterbouwer. De focus ligt op baggeren, olie & gas infrastructuur en offshore wind. Van Oord realiseerde in 2017 een omzet van ruim EUR 1,5 miljard. Het hoofdkantoor staat in Rotterdam. Van Oord telt ongeveer 4.500 medewerkers die in 2017 wereldwijd aan 180 projecten werkten in 42 landen. De vloot bestaat uit meer dan honderd schepen. Marine ingenuity is kenmerkend voor Van Oord. Met vindingrijkheid en slimme, duurzame oplossingen wil het bijdragen aan een betere wereld voor toekomstige generaties. In 2018 viert de onderneming zijn 150 jarig bestaan.

About Hellenic Cables
Cablel ® Hellenic Cables represents the cable production segment of Cenergy Holdings SA, and is one of the largest cable producers in Europe, manufacturing power and telecom cables as well as submarine cables for various industries, including offshore wind and power grid connections, while also undertaking the completion of turnkey power transmission and distribution projects. The Company’s production base comprises four plants in Greece and one in Bulgaria, including the submarine cables’ plant of its subsidiary, Fulgor, where the production and testing of some of the longest submarine cable lengths on a worldwide basis is empowered by the Company’s state-of-the-art facilities and equipment. Cablel ® Hellenic Cables recently implemented a EUR 120 million approx. investment plan for the manufacture of high-voltage and extra high-voltage submarine cables at Fulgor’s plant. Looking ahead, additional investments in technology and innovative cable solutions are planned, as a way of contributing to the creation of a sustainable future for its stakeholders.