In Frankrijk hebben Van den Herik en NGE-Guintoli van EDF (Electricité de France) opdracht gekregen voor de voorbereidingen van de ontmanteling van de dam ‘La Roche Qui Boit’ in de rivier ‘la Selune’. Achter de 15m hoge en 125m lange dam bevindt zich een reservoir met ongeveer 1.5 miljoen m3 water. Van den Herik is verantwoordelijk voor het baggerwerk en de opslag van ongeveer 210.000 m3 sediment.

Uniek in dit project is het gebruik van geotubes op grote schaal. Het sediment wordt via leidingen getransporteerd naar grote geotubes, die zijn aangeleverd door Duitse firma Huesker. Halverwege wordt het sediment gemengd met biologisch afbreekbare polymeren, die ervoor zorgen dat het water wordt gescheiden van de grond. Het afwateringsproces begint al tijdens het vullen van de tubes. Nadat het sediment voldoende is gedroogd zal NGE-Guintoli de geotubes openen om de gedroogde grond in de omgeving te verplaatsen. Dit project zal ongeveer anderhalf jaar duren en de voorbereidingen zijn al van start gegaan.

Behoud van flora en fauna staat voorop in dit project. Zo heeft EDF het ontmantelingsproces van de dam aangepast aan de levenscyclus van de aanwezige soorten en wordt ervoor gezorgd dat hun habitat in stand blijft. Een van de acties  is het creëren van poelen voor beschermde diersoorten zoals de springkikker. Ook wordt een voormalig arbeidershuis aangehouden om te dienen als verblijfplaats voor beschermde vleermuizen. En door natuurorganisaties wordt het gedrag van otters nauwkeurig bijgehouden om er zeker van te zijn dat deze zich goed kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden.

Guintoli en Van den Herik hebben al eens eerder samengewerkt in aan project in Frankrijk waarbij 300.000 m3 zand is uitgebaggerd van een strand nabij een kerncentrale. EDF koos voor de Guintoli-Van den Herik combinatie omdat zij voldeden aan de classificatie vereisten en vanwege de natuurlijke en efficiënte benadering, met het gebruik van de geotubes.

Omdat  het ontmantelingsproces van de dam grote consequenties heeft voor de omgeving, wordt het project nauwkeurig aangestuurd door EDF. De uiteindelijke afbraak van de dam zal beginnen in 2021 en zal naar verwachting in 2022 zijn afgerond.

Bekijk de website van Van den Herik hier.