Vakgroep Specialistische Wegenbouw lanceert keurmerk Wegdekreiniging

Bevordering veilige wijze van wegdekreiniging

Keurmerk wegdekreiniging - foto van een werkvoertuig dat het wegdek reinigt

De Vakgroep Specialistische Wegenbouw van Bouwend Nederland heeft een Commissie Wegdekreiniging. Deze commissie behartigt de belangen van aangesloten wegdekreinigingsbedrijven. Met de in april 2022 gelanceerde Erkenningsregeling Wegdekreiniging wil de commissie een goede en veilige wijze van wegdekreiniging door kundige vakmensen verder bevorderen.

Een erkend bedrijf voor infra gerelateerde wegdekreiniging toont door het bezit van het certificaat aan dat het bedrijf veilig werkt, haar processen op orde heeft, haar personeel vakbekwaam is in wegdekreiniging en dat het benodigde materieel voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.
Hun personeel is deskundig met betrekking tot het adviseren over en het reinigen van het wegdek. Het heeft vakspecialistische kennis van de uit te voeren werkzaamheden en werkprocessen die nodig zijn om wegdekken vakkundig en veilig (voor zowel de omstanders als de vakmensen) schoon te maken door middel van vegen en/of reinigen.

Ook vormt de gelanceerde Erkenningsregeling Wegdekreiniging een belangrijk hulpmiddel voor een effectief kwaliteitsbeleid binnen de wegdekreiniging in de publieke en private sector.

Denk bij wegdekreiniging onder meer aan:

  • vegen en reinigen van asfalt ten behoeve van asfalteringswerkzaamheden;
  • vegen en reinigen van het wegdek ten behoeve van het aanbrengen van oppervlaktebehandelingen;
  • vegen en reinigen van het wegdek ten behoeve van het aanbrengen van markering;
  • reinigen van ZOAB en andere poreuze deklagen;
  • reinigen van wegdekken na calamiteiten;
  • (regulier) vegen van wegen en bedrijfsterreinen.

Meer informatie

Bekijk hier de Erkenningsregeling Wegdekreiniging. De uitvoering, het onderhoud en beheer van de erkenningsregeling ligt bij de stichting Infra Kwaliteit.
Op- en/of aanmerkingen op de regeling kunt u indienen bij de stichting.

Voor meer informatie kijk op www.infrakwaliteit.nl.