Urgenda lanceert Windkieswijzer

Provincies halen doelen wind 2020 op land niet, versnelling nodig

Dinsdag 5 maart 2019 lanceerde Urgenda de Windkieswijzer waarmee alle Nederlanders op 20 maart kunnen stemmen op een partij die graag de burger laat meedenken en meeprofiteren van windmolens. De windmolen met draagvlak. Nederland heeft sinds 2013 een grote opgave om in 2020 voor 6 gigawatt (GW) aan windmolens neer te zetten op land en daarna door te groeien. De meeste burgers willen meer windenergie. Toch lijkt de opgave voor 2020 niet gehaald te worden door allerlei gemiste kansen van overheid en provincies. Marjan Minnesma: “De jeugd gaat massaal de straat op voor meer actie om ontwrichtende klimaatverandering te voorkomen en in het hele land springen de energiecoöperaties als paddenstoelen uit de grond om meer duurzame energie op te wekken. Stem 20 maart voor een politieke partij die deze energie wil gebruiken om samen met burgers de energietransitie te versnellen”.

WINDKIESWIJZER
Provincies hebben een hele belangrijke rol in de energietransitie, ze bepalen hoe groen en duurzaam de provincie zich ontwikkelt. Verschillende provincies en politieke partijen hebben uiteenlopende meningen over windenergie opwekking op land. Met de Windkieswijzer wil Urgenda de burger helpen duurzame en sociale keuzes op dit gebied inzichtelijk te maken. De wijzer laat zien welke partijen kiezen voor meer schone windenergie met draagvlak onder burgers, per provincie.

Bekijk de windkieswijzer.

VELE GEMISTE KANSEN
Vele burger- en bedrijfsinitiatieven strandden de afgelopen jaren op overheidsbeleid. Toen de rechter in 2015 voor het eerst stelde dat de overheid voor 2020 de uitstoot met 25% moet verminderen, stelde Eneco direct voor om een extra windpark in zee te bouwen voor 700 MW. Dat had in 2020 klaar kunnen zijn en had tot 1,6 Mton minder CO2-uitstoot geleid. Minister Kamp vond dit destijds niet nodig.

Ook de verschillende provincies laten kansen liggen. Hoewel de provincies al in 2013 afspraken maakten om gezamenlijk in 2020 voor 6 GW aan windmolens te plaatsen, staat er nu in 2019 pas 3,3 GW en gaan veel provincies het gestelde doel niet halen.

Zo heeft de Provincie Noord-Holland de afgelopen jaren voor 150 MW aan coöperatieve windinitiatieven van burgers geblokkeerd door bovenwettelijke regels te stellen zoals de eis dat windmolens met zes molens op een rij moeten staan en dat er voor elke nieuwe molen twee oude molens moeten worden afgebroken. Dat maakt het kleinschalige burgerinitiatief onmogelijk.

ENERGIENEUTRAAL IN 2030 – HET KAN
Om onder de 1,5 graad opwarming te blijven, zal de energietransitie enorm moeten versnellen. Nederland zal daartoe naast meer zonneparken, geothermie en windparken op zee, in 2030 zo’n 12 GW aan windmolens op land moeten realiseren. Op dit moment staat er zo’n 3,3 GW en het overheidsdoel is 6 GW in 2020. 12 GW in 2030 is een grote maar haalbare opgave, zeker als gemeenten en burgers de handen in één slaan.

Er zijn al veel goede voorbeelden van windmolenparken en dorpsmolens die door en voor burgers zijn neergezet. Kijk voor een indruk op www.onzemolen.nl.