Tunnel weer up to date na renovatie

Siemens-Heijmans renoveert Koningstunnel Den Haag

Het consortium Siemens-Heijmans heeft van de gemeente Den Haag de definitieve gunning ontvangen om de Koningstunnel in het centrum van Den Haag te renoveren en daarna zeven jaar te onderhouden. De tunnel zal bovendien worden aangepast aan de nieuwste eisen van de Tunnelwet.

“Een prachtig project in de Residentie”, aldus Bart Smolders, directeur Mobility van Siemens Nederland. “Samen met onze partner Heijmans zullen wij onze internationale expertise inzetten om de tunnel up to date te maken.”

“Ook voor Heijmans is dit een mooie opdracht”, zegt Armand Knoop operationeel directeur Infra bij Heijmans. “Met Siemens hebben wij eerder succesvol samengewerkt. Het bekend zijn met elkaars expertise is een voordeel bij de renovatie van de Koningstunnel.”

Belangrijke schakel
De Koningstunnel dateert uit het jaar 2000 en is een belangrijke schakel in de route voor het autoverkeer rond de binnenstad van Den Haag. De tunnel ligt direct naast station Den Haag Centraal en is onderdeel van de Centrumring en de parkeerroute. De tunnel heeft een lengte van 700 meter, waarvan ruim 500 meter overdekt. Doordat de tunnel ook een afslag heeft om uit te voegen, worden zowel het ventilatie- als beveiligsystemen voor calamiteiten daarop aangepast.

Aanpassingen
Alle tunnels in Nederland zijn of moeten nog worden aangepast aan de nieuwe eisen van de Wet Aanvullende Regels Veiligheid Wegtunnels (Tunnelwet); zo ook de Koningstunnel. De bestaande installaties in de tunnel worden compleet vernieuwd en uitgebreid. In totaal gaat het om meer dan veertig verschillende installaties, waaronder verlichting, ventilatie, verkeersdetectie, camera’s, noodtelefoons en vuilwaterpompen.

Siemens zal zorg dragen voor de ontwerp- en testfase. Heijmans voert alle werkzaamheden aan de technische installaties uit en neemt daarin ook civiele aanpassingen aan het dienstgebouw en uitvoering van brandwerende voorzieningen mee.

Omgeving
Tijdens de renovatie van de Koningstunnel tussen maart en november 2019 wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de belangen van omwonenden en bedrijven als het gaat om de bereikbaarheid en de doorstroming in Den Haag. Zo heeft het consortium Siemens-Heijmans de opgave om de duur van de afsluiting van de tunnel zoveel mogelijk te verkorten ten opzichte van de acht maanden waarbinnen de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.