Treinverkeer Lelystad – Dronten nog 3 maanden gestremd

Lelystad - foto trein op station
Station Lelystad

De stremming van het treinverkeer tussen Lelystad en Dronten gaat naar verwachting tot half december duren. Dat  maakte ProRail bekend. Sinds vrijdag 2 september is verkeer over het spoor op het genoemde traject onmogelijk, door een omvangrijk kortsluitingsincident bij stroomnetbeheerder TenneT.

De kortsluiting heeft enorme schade toegebracht aan de apparatuur en systemen van ProRail. Een door verhitting doorhangende hoogspanningskabel kwam zo dicht bij de bovenleiding dat overslag plaatsvond. Daardoor ging een enorme hoeveelheid stroom door de systemen van ProRail, met verwoestende gevolgen.

Onderzoek en reparatie

In de afgelopen periode heeft ProRail onderzocht welke reparaties noodzakelijk zijn. Over een lengte van zeven kilometer moeten onder andere bovenleiding, kabels, seinen en relaiskasten vervangen worden. De eerste herstelwerkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd.

Gevolgen

Er is nog geen gedetailleerde schaderaming, maar de kosten lopen in de miljoenen. Nu ProRail een beeld heeft van de uit te voeren werkzaamheden, is er een verwachting ten aanzien van de hervatting van het treinverkeer. “We zetten echt alles op alles, omdat we het belangrijk vinden dat de treinen tussen Lelystad en Dronten zo snel mogelijk weer kunnen rijden”, aldus ProRail-regiodirecteur Harro Homan op de site van de spoorbeheerder. “Gezien de omvangrijke schade is medio december de snelste mogelijkheid.” Die verwachting kan tussentijds mogelijk nog aanpassing nodig hebben vanwege de marktproblemen met schaarste van materialen en personeel. Op het traject Lelystad – Dronten laat NS voor de duur van de stremming stopbussen rijden in plaats van treinen.