Trambaanonderhoud GVB Amsterdam gegund aan KWS

GVB Amsterdam is  een zogenaamde paraplu-overeenkomst voor zes jaar aangegaan met KWS Infra Amsterdam-Heerhugowaard voor ‘civiele werken in en om de trambaan’.
De inschrijving van KWS werd als beste op prijs-kwaliteit beoordeeld.

Duurzaamheidsambitie GVB
GVB wil in 2025 volledig uitstootvrij zijn met zijn operatie. Verder hecht GVB veel waarde aan het terugdringen van zijn CO₂-uitstoot en het beperken van het gebruiken van schaarse grondstoffen. Ook in deze aanbesteding is daar bij het selecteren van leveranciers aandacht aan besteed.
KWS heeft de wensen van GVB op dit vlak goed ingevuld door onder andere beton aan te bieden dat bij de start van de overeenkomst voor minimaal 30% uit gerecycled materiaal is samengesteld. Naar het einde van het contract wordt toegewerkt naar beton dat voor 70% uit gerecycled materiaal is opgebouwd. Het toe te passen asfalt in de onderlaag is 100% circulair en de deklaag bestaat voor 70% uit gerecycled materiaal.

Maatregelen voor de maatschappij
Daarnaast zal KWS mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen in het kader van Social Return, gebruikmaken van de VolkerWessels Bouwhub en diverse andere CO₂-uitstoot beperkende maatregelen nemen. Ook de inzet van een omgevingsmanager, servicemedewerker en de strategische capaciteitsplanning bij GVB-projecten ervaart GVB als positief. Dit levert een positieve bijdrage aan het uitvoeren van projecten in- en om de trambaan, onder andere door de overlast voor de omgeving te beperken.

Werkzaamheden
De opdracht bestaat ten eerste uit het uitvoeren van een Calamiteiten Dienst (CD) in het geval van spoedreparaties. Het gaat hier om bestraten, asfalteren en betonwerkzaamheden. Daarnaast is KWS verantwoordelijk voor de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden (DO) vanuit het Meerjarige Onderhouds Plan (MOP) van GVB.

Meerjarig Vervangings Programma
Het Meerjarig Vervangings Programma (MVP) bestaat uit grootschalige vervangingen van de verhardingsconstructie en fundering van de trambaan of vervangingen van rails. Ook Stadsdeelwerk (SDW) maakt deel uit van deze aanbesteding. Dit zijn onder andere de aanpassingen aan het dwarsprofiel van het hoofdnet wegen Amsterdam.