Tjeerd de Groot (links) bij zijn installatie als commissievoorzitter.

Tjeerd de Groot (D66) wordt de nieuwe voorzitter van de commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer. Hij volgt CDA’er Agnes Mulder op.

De Groot, inmiddels bijna vijf jaar actief in de Tweede Kamer, was eerder plaatsvervangend directeur Internationale Zaken bij het ministerie van LNV en directeur van de Nederlandse Zuivelorganisatie NZO.

Als politiek assistent van landbouwminister Brinkhorst mocht De Groot eerder een grote bijdrage leveren aan het programma ‘Voedsel en Groen,’ waaronder de eerste nota over dierenwelzijn ‘Houden van Dieren’. Later heeft hij zich als ambassaderaad voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de Nederlandse ambassade in Berlijn ingezet voor de belangen van de Nederlandse agrosector in Duitsland, waarbij hij onder meer werkte aan de imagoverbetering van de tomaat.