Tempo in aanpak onbewaakte overwegen

Rijk, gemeenten en provincies gaan meer tempo maken in de aanpak van overwegen die niet zijn beveiligd door spoorbomen of bellen. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil dat al deze overwegen in Nederland uiterlijk in 2023 zijn aangepakt of opgeheven. De minister wil toewerken naar nul slachtoffers door ongevallen op overwegen in Nederland.

Op 17 juni vond in Zwolle een landelijke bijeenkomst van infrabeheerders plaats over onbewaakte overwegen. Doel was het maken van snelheid in de aanpak van de 128 openbaar toegankelijke onbewaakte overwegen die er op dit moment nog zijn op het Nederlandse spoor. Bestuurlijke processen zorgen er nu soms nog voor dat de aanpak of het opheffen van onbeveiligde overwegen onnodig lang duurt. Tijdens de bijeenkomst is kennis gedeeld over het succesvol betrekken van belanghebbenden, zoals recreanten, in het proces en het wegnemen van juridische obstakels.

Extra inzet loont
Onlangs stelde staatssecretaris Van Veldhoven in Letty Demmers al een landelijk bemiddelaar aan die als belangrijkste opdracht heeft om bestuurlijke processen rondom onbewaakte overwegen waar nodig te versnellen. Spoorbeheerder ProRail heeft een directeur aangesteld die de aanpak hiervan coördineert.

De staatssecretaris trok eerder al 50 miljoen extra uit voor de aanpak van zowel bewaakte- als onbewaakte overwegen. Door de inzet vanuit het Rijk en decentrale overheden zijn Nederlandse overwegen veel veiliger geworden. Zo nam sinds 2000 het aantal slachtoffers van ongevallen op overwegen al met 70 procent af. Verschillende kabinetten investeerden hier door de jaren heen zo’n 680 miljoen euro in.