Tegenvallers Afsluitdijk belopen in elk geval 120 miljoen

Tegenvallers Afsluitdijk
Foto: Rijkswaterstaat

De versterking van de Afsluitdijk valt een stuk duurder uit dan gedacht. Dat blijkt uit een brief van demissionair minister Van Nieuwenhuizen (IenW) aan de Tweede Kamer. De tegenvallers belopen in elk geval 120 miljoen euro, maar de verwachting is dat dat nog meer wordt.

Vorig jaar werd al duidelijk dat het project vertraging kent, doordat aanpassing van het ontwerp van de spuisluizen nodig bleek. De oorzaak daarvan was dat essentiële gegevens over golfhoogtes en waterstanden rond de dijk niet in de oorspronkelijke berekeningen waren meegenomen. Rijkswaterstaat en de bouwers zin het oneens over ieders aandeel in de verantwoordelijkheid voor die rekenfout. In de Kamerbrief meldt Van Nieuwenhuizen nu een budgetverhoging van in elk geval 120 miljoen voor het project ‘versterking van de Afsluitdijk’. Dat bedrag betreft de extra risicoreservering, aanpassing van de projectorganisatie en ‘de vergoeding van een deel van de kosten door extra werkzaamheden’.

Onderhandelingen

De brief aan de Kamer verhult niet dat er nog discussie is tussen Rijkswaterstaat en de bouwers BAM en Van Oord de financiële afwikkeling. “Voor het overige deel van de extra kosten geldt dat de inzichten tussen Rijkswaterstaat en de opdrachtnemer op dit moment nog teveel uiteen liggen om tot financiële afspraken te kunnen komen”, schrijft de minister. Om die reden is een nauwkeurige raming van de strop voor de schatkist nog niet te maken.

De onderhandelingen tussen Rijkswaterstaat en de aannemers lopen nog. Parallel aan dat proces zijn een geschillenprocedure en een commissie van deskundigen benoemd. Het zal nog zeker een jaar duur dure vooraleer er een kosterverdeling is, zo luidt de verwachting van de minister.

Project en oplevering

Door de problemen bij de spuisluizen zal het gehele project pas in 2025 worden opgeleverd. Deelprojecten als versterking van het dijklichaam, de bouw van twee gemalen en twee keersluizen komen gereed in 2022 en 2023. In de aanvankelijke planning was de hele oplevering voorzien in 2022.

De versterking van de Afsluitdijk geldt als een prestigieus project. Diverse aannemerscombinaties waren ervoor in de race; uiteindelijk verwierf Levvel (BAM en Van Oord) de opdracht. In 2018 kreeg de combinatie het dbfm-contract voor ongeveer 550 miljoen gegund.