Talking Traffic in de praktijk gebracht in Deventer

Dynniq zet een volgende stap richting smart cities met oplevering volledige iVRI-oplossing

Vrijdag 8 december 2017 heeft Dynniq een volledig werkend interactief kruispunt, ook wel iVRI genoemd, gerealiseerd in Deventer. Na een periode van intensief testen laat Dynniq hiermee in de praktijk zien dat de communicatie en samenwerking tussen de drie componenten van de iVRI -de regelaar, de applicatie en het informatiesysteem- werkt. De iVRI is opgeleverd op het kruispunt van de Van Oldenielstraat met de Hoge Hondstraat in Deventer. Daarmee is een begin gemaakt met de ontsluiting van het Hanzetracé.

Optimale doorstroming
De iVRI is via het internet verbonden met individuele weggebruikers, waardoor het verkeer slimmer geregeld kan worden. Slimme producten en toepassingen, zoals de reeds gelanceerde CrossWalk en CrossCycle apps van Dynniq, kunnen op het systeem worden aangesloten. Weggebruikers zien via dit soort apps nieuwe informatie op hun smartphone verschijnen over bijvoorbeeld de tijd tot groen. Daarnaast kunnen bepaalde voertuigen, zoals vrachtwagens, makkelijker doorrijden, doordat stoplichten meer of langer groen geven. De iVRI levert een grote datastroom die kan worden aangevuld met allerlei andere data. Dit maakt de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten voor weggebruikers mogelijk, zoals eerder groen voor fietsers bij regen.

Interoperabiliteit sleutel tot Talking Traffic
Dat Dynniq binnen het Partnership Talking Traffic als een van de eerste partijen het totale iVRI-systeem nu in bedrijf kan stellen, was nog een hele klus. Bas Heutinck, Manager Technology bij Dynniq: ‘We bedrijven hier echte innovatie; met nieuwe techniek, nieuwe componenten en nieuwe ideeën. Daarbij moeten we ervoor zorgen dat een hele keten van partijen uitwisselbaar op elkaar kunnen aansluiten, zodat de communicatie tussen de app van de weggebruiker en de iVRI vlekkeloos verloopt.’

Verkeersbeleid optimalisatie door geavanceerde data
Haye Mensonides, lid Directieteam Dynniq Mobility Nederland, ziet de oplevering als een logische volgende stap in het realiseren van Dynniqs visie op smart mobility: ‘De iVRI is nodig om slimme apps te laten werken en smart cities te ontwikkelen. Met deze technologie hebben gemeentes meer middelen om hun beleidsdoelstellingen op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid in binnen- en buitenstedelijke gebieden te behalen. Met de slimme datamodellen is beter te voorspellen hoe het actuele verkeer zich gaat gedragen, waardoor de verkeerslichten zich heel flexibel aan het verkeer kunnen aanpassen.’

Deventer launching customer iVRI-oplossing
Het kruispunt van de Oldenielstraat en de Hoge Hondstraat in Deventer is gekozen omdat daar verschillende modaliteiten gebruikmaken van de weg: zowel langzaam verkeer, openbaar vervoer als automobilisten. Het ontwerp van de verkeersregeling op dit kruispunt is in samenwerking met Deventer opgesteld en afgestemd op de wensen en het mobiliteitsbeleid van de gemeente.

Nico van Beugen, verkeerskundige gemeente Deventer: ‘Het Hanzetracé is de drager van de stad. Doordat we verkeer stimuleren dit tracé te gebruiken, ontlasten we andere wegen. Over het gehele Hanzetracé wordt ImFlow van Dynniq uitgerold, waarmee we gaan voor een optimale afwikkeling van al het verkeer richting de A1. De nieuwe techniek stelt ons in staat om zaken als verkeersveiligheid en doorstroming beter te regelen.’

Over het Partnership Talking Traffic
Dynniq maakt deel uit van het Innovatiepartnership Talking Traffic: het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt hierin samen met decentrale overheden en zo’n twintig marktpartijen uit de verkeersindustrie, telecom en dienstverlening samen aan de ontwikkeling van innovatieve verkeerstoepassingen. Doel is de bereikbaarheid, doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid op het Nederlandse wegennet, in de drukste regio’s en steden, te verbeteren door real-time informatie-uitwisseling tussen weggebruikers en verkeerssystemen. Overheid en markt werken samen aan de ontwikkeling en exploitatie in een meerjarig innovatiepartnership tot en met 2020. Onderzoek wijst uit dat als verkeerslichten niet goed zijn afgesteld dat jaarlijks zo’n € 90 miljoen aan maatschappelijke schade oplevert. Met Talking Traffic iVRI’s kan verkeer slimmer geregeld worden en zal het tevens nog effectiever afgehandeld kunnen worden. Voor het eind van 2018 zullen zo’n 1268 VRI’s worden aangepast naar iVRI’s. Bedoeling is dat de overige VRI’s (in totaal 5500 in Nederland) in de komende jaren zullen worden aangepast.

Over Dynniq
Dynniq is een technisch dienstverlener die geïntegreerde oplossingen levert op het gebied van Parking, Energy en Mobility. De onderneming ontwerpt, ontwikkelt en onderhoudt technologisch hoogwaardige oplossingen, zoals intelligente parkeeroplossingen, energie oplossingen op bijvoorbeeld het gebied van zonne-energie of gelijkstroom en verkeerssystemen gericht op doorstroming. Dynniq is met meer dan 1800 medewerkers actief in de Europese markt, maar ook in Zuid-Amerika, de Verenigde Staten en Canada.