Sweco sluit contract met ProRail over station Amsterdam Sloterdijk

Ingenieursadviesbureau Sweco gaat voor ProRail planstudies opstellen en adviseren over station Amsterdam Sloterdijk. Het contract omvat een technisch ontwerp voor 10 wissels en het opschuiven van de laaggelegen perrons. Dit biedt de mogelijkheid flexibeler in te kunnen spelen op mogelijke storingen en/of vertragingen die zich kunnen voordoen op het traject Haarlem – Alkmaar en Schiphol. Het is ook nodig om de nieuwe hoogfrequente dienstregeling te rijden tussen Alkmaar en Amsterdam.

Dit hoogfrequent ‘rijden zonder spoorboekje’ gebeurt in het kader van het landelijke Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS), waarvan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) initiatiefnemer is. In PHS werken ProRail, NS en de diverse goederenvervoerders samen aan het intensiever gebruiken van de huidige infrastructuur. Op verschillende intensief gebruikte spoortrajecten tussen de grote steden in de Randstad rijdt daardoor elke tien minuten een trein. Ook voor het goederenvervoer komt meer ruimte op het spoor.

OV-knooppunt

Amsterdam Sloterdijk is een belangrijk OV-knooppunt waar de spoorcorridors Alkmaar-Amsterdam, Haarlem-Amsterdam en Schiphol-Amsterdam samenkomen. Reizigers kunnen hier overstappen op metro, tram en bus.

Thom Vermeulen, lead engineer Transport & Mobiliteit bij Sweco: “Het is gaaf om onze kennis en kunde te mogen inzetten voor dit OV-knooppunt. Met ons werk dragen we bij aan een beter bereikbare hoofdstad.”

Groeiscenario

Naar verwachting neemt het aantal reizigers dat zich dagelijks rondom Amsterdam per trein beweegt tot 2028 met 50% toe: van ca.180.000 reizigers per dag in 2016 naar 270.000 reizigers per dag in 2028. In 2028 is het mogelijk op het traject Alkmaar – Eindhoven spoorboekloos te reizen.

Het advieswerk van Sweco omvat tot en met 2025 het uitwerken van planstudies inclusief conditionerende onderzoeken, het opstellen van realisatiecontracten, en begeleiding in de realisatiefase.