doorstroming
Foto: Google Maps

Een pilot van Rijkswaterstaat, TU Delft en Zuid-Holland Bereikbaar in samenwerking met Flitsmeister, leidde tot een betere doorstroming op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, ter hoogte van Leiden.

In de ochtendspits staan er vaak files op de A4 bij Leiden. Als er meer weggebruikers van Den Haag naar Amsterdam over de parallelbaan rijden, kan dat files verminderen of zelfs voorkomen. Berekeningen van de TU Delft geven aan dat het voor de doorstroming het meest ideaal zou zijn als een extra 2 procent van het doorgaande verkeer de parallelbaan neemt. 20 Procent van de Flitsmeister-gebruikers op dit deel van de A4 kreeg ’s ochtends de melding ‘Doorgaand verkeer neem parallelbaan’.
Tekst loopt verder onder de afbeelding

doorstroming
Deze melding kreeg een deel van de Flitsmeister-gebruikers.

Berekeningen TU Delft

Het doel van deze pilot was te onderzoeken of het beïnvloeden van de keuze voor de hoofdrijbaan of de parallelbaan invloed heeft op de algehele doorstroming. Onderliggende doelen waren om te onderzoeken of automobilisten de adviezen überhaupt op zouden volgen en zo ja, of er effect op de doorstroming terug is te zien in de data-analyses. Dat blijkt het geval te zijn. Door opheffing van thuiswerkmaatregelen was er ten tijde van de proef 20 procent meer verkeer op de weg dan daarvoor, maar op de A4 bij Leiden bleef de filedruk vrijwel gelijk. Bovendien gaven gebruikers van de app aan, in een enquête na de rit, dat de melding als positief werd ervaren.

Monitoring

De pilot is op verschillende manieren gemonitord. Zo is gekeken welk deel van de automobilisten de adviezen opvolgt en wat de ideale grootte van de groep automobilisten was om het advies aan te geven. Daarnaast zijn data-analyses en enquêtes ingezet. Flitsmeister geeft aan “erg enthousiast” te zijn over de resultaten van de pilot: “Het is gaaf om te zien dat we met dergelijke adviezen het gedrag van gebruikers op zo’n manier kunnen beïnvloeden dat de doorstroming verbetert. Desondanks is dit natuurlijk slechts een ‘kleine’ pilot en moeten we met de verschillende partijen kijken hoe we het bereik van Flitsmeister op landelijke schaal zo effectief mogelijk inzetten.”

Resultaten

De meeste meldingen zijn verstuurd tijdens de ochtendspits, tussen 7.00 en 9.00 uur. Op de drukste momenten werden meer dan 250 meldingen per uur verzonden. Meer dan 27,5 procent van de Flitsmeister-gebruikers die een melding ontving, volgde deze ook daadwerkelijk op en koos voor de parallelbaan. Ook gaven gebruikers direct na afloop van de rit aan de adviezen te hebben gewaardeerd. Twee quotes van deelnemers: “Fijn advies, scheelt een hoop tijd.” En: “Ik wist dit allang en vind het jammer dat je dit communiceert naar anderen die niet dagelijks deze route rijden.”

Door heel Nederland

Onderzoeker Victor Knoop van de TU Delft is zeer tevreden over het resultaat van de pilot: “We zien dat een groter deel van het verkeer de parallelbaan kiest. Daardoor is de doorstroming beter en is er voor iedereen minder file. Zonder deze maatregel had hier veel meer file gestaan! De resultaten zijn zo goed dat de adviezen ook na de proef gegeven worden. We kijken naar een manier om dit breder in te zetten bij hoofd- en parallelrijbanen door heel Nederland.”

doorstroming
Een grafische weergave van het pilotproject.