Succesvolle Management Buy-Out Geonius Groep

De directie van ingenieursbureau Geonius heeft overeenstemming bereikt over de aan-/verkoop van 100% van de aandelen in de Geonius Groep en in het gelieerde bedrijf GMI Bodemmanagement. Dit betekent dat per maandag 16 juli 2018 alle aandelen in beide bedrijven door oud-eigenaren Frank Bemelmans en Eric Bessems zijn overgedragen aan de drie directeuren Marcel Blösser, Sjoerd Lamens en Mark Rurup.

Bedrijfscultuur en continuïteit op eerste plaats
Voor oprichter van Geonius Frank Bemelmans was het niet alleen belangrijk om goede opvolgers te vinden, maar ook om ervoor te zorgen dat het bedrijf, dat hij met zijn compagnon Eric Bessems heeft vormgegeven, met dezelfde waarden en normen wordt voortgezet. De bedrijfsleiding bij Geonius bestaat voor het overgrote deel uit mensen die vanuit de organisatie zijn doorgegroeid. Dit is een natuurlijk proces waarbij de juiste mensen vanzelf komen bovendrijven. En op deze manier wordt de cultuur van de organisatie direct in het management verankerd.

De drie nieuwe eigenaren zijn ieder al 17 jaar betrokken bij de organisatie, waarvan de laatste 6 jaar als directeur. Zij hebben de huidige koers en bedrijfsvisie medebepaald en zijn als geen ander in staat om de continuïteit van het bedrijf te borgen en tegelijkertijd de unieke bedrijfscultuur voor de organisatie te bewaken en voort te zetten.

Toekomst
In de dagelijkse leiding verandert door de overname nagenoeg niets. Bemelmans blijft als adviseur aan Geonius verbonden. De komende jaren zal hij zich vooral bezighouden met het signaleren van kansen en ontwikkelingen in de markt en helpen bij het bouwen aan de toekomst van de organisatie. Eric Bessems heeft ervoor gekozen een andere weg in te slaan en zal zich met zijn eigen bedrijf gaan richten op advisering op het gebied van management en administratie.

GMI Bodemmanagement, een bedrijf dat bodemsaneringen en kleine civieltechnische werkzaamheden uitvoert, verandert met de Management Buy-Out ook mee van eigenaar.