Stichting RIONED
Foto: GAW/Stichting RIONED

Op 5 april heeft Stichting RIONED de vernieuwde website Rioolenraad.nl gelanceerd. Aanleiding daarvoor zijn de recente gemeenteraadsverkiezingen. De website geeft veel informatie over de rol van de gemeenteraad bij de gemeentelijke watertaken. Daarmee wil de stichting beginnende raadsleden graag wegwijs maken in de wereld van het stedelijk waterbeheer.

Die vraag over de rol van de gemeente en de benodigde kennis voor raadsleden staan centraal bij de website Rioolenraad.nl van Stichting RIONED. Naast de vormgeving is ook de inhoud vernieuwd. Er is nu meer aandacht voor droogte en de steeds grotere drukte onder en boven de grond.

Keuzes maken

“De invulling van de gemeentelijke watertaken vraagt om keuzes door de gemeenteraad”, stelt de stichting. “En ook als een gemeenteraad die niet maakt, doet ze dat door de keuzes aan anderen over te laten. Want hoeveel wateroverlast accepteert de gemeente? Hoe ver gaat de gemeente in de aanpak van droogte en hitte? Welke functies heeft het oppervlaktewater in de gemeente? En heeft de raad een voorkeur voor bepaalde maatregelen, ook als die meer geld kosten? Welke opgaven legt zij bij particulieren neer?”

Vier doelen

Met de vernieuwde website zegt Stichting RIONED gemeenteraadsleden meer inzicht te bieden in de keuzes die zij kunnen maken bij de gemeentelijke watertaken. Dit wordt uitgewerkt aan de hand van vier doelen:
• Gezonde mensen en gezond water
• Beperken gevolgen wateroverlast, droogte en hitte
• Schaarse ruimte optimaal benutten
• Heldere taakverdeling tussen gemeente en burger
Verder is er een aantal rubriekskopjes die laten zien wat er nodig is voor het realiseren van die doelen: doordacht beleid, vakmensen, de juiste informatie en last but not least: geld.