Stevinsluizen Den Oever weer open

Foto Stevinsluizen
Foto: Rijkswaterstaat

Sinds 12 mei zijn de Stevinsluizen bij Den Oever weer open voor alle scheepvaart. Sinds 26 oktober 2020 werd een nieuwe keersluis gebouwd en de bestaande schutsluis gerenoveerd. Hierdoor waren de sluizen volledig gestremd voor alle scheepvaart. Nu de renovatie van de schutsluis afgerond is, zijn de Stevinsluizen weer in gebruik gesteld.

Om de hinder voor de scheepvaart zo veel mogelijk te beperken, werden de werkzaamheden in de winterperiode uitgevoerd. Als gevolg van uitlopende bouwwerkzaamheden is de stremming met enkele weken verlengd. De afgelopen weken zijn de werkzaamheden geïntensiveerd en is er met extra ploegen 24 uur per dag gewerkt om de vaarweg op 12 mei weer te kunnen openen voor het scheepvaartverkeer.

Werk aan keersluis gaat door

Na openstelling van de vaarweg wordt de keersluis bij Den Oever verder afgebouwd. Tijdens de stremmingsperiode is het beton gestort en zijn de deuren ingehangen. De volgende klus is het aanbrengen van de technische installaties en de besturing. Deze werkzaamheden leveren geen noemenswaardige hinder op voor de scheepvaart. Op een later moment zullen er kortdurende stremmingen plaats vinden voor het testen van de keersluis. Daarnaast is in het najaar nog hinder voor de scheepvaart te verwachten door aanvullende werkzaamheden aan de schutluis en de bruggen. Scheepvaart wordt hier ruim van tevoren over geïnformeerd via de gebruikelijke kanalen.

Consortium Levvel heeft een interessante animatie van het werk aan de keersluis gepubliceerd:

 

Versterking Afsluitdijk

Om Nederland beter te beschermen tegen hoogwater op de Waddenzee, versterkt Rijkswaterstaat de hele Afsluitdijk. Onderdeel daarvan is deze keersluis direct ten noorden van de schutsluis bij Den Oever. De nieuwe keersluis staat meestal open en sluit de vaarweg af bij zeer hoog water (meer dan 2 m boven NAP) op de Waddenzee. De keersluis verlengt de Stevinsluizen met 36 meter. De schutlengte en de breedte en diepte van de Stevinsluizen zijn gelijk gebleven.

In de komende editie van OTAR magazine komt een uitgebreid artikel over de vernieuwing van de Afsluitdijk. OTAR verschijnt op 28 mei a.s.