Steeds meer onbeveiligde overwegen geëlimineerd

Het ProRail-programma om 180 geselcteerde NABO’s (Niet Actief Beveiligde Overwegen) te elimineren ligt op koers: meer dan 65 onbeveiligde overwegen zijn inmiddels aangepakt. Nog eens tientallen staan op het punt om te verdwijnen of hebben tijdelijke beveiligingsmaatregelen.

De NABO’s worden uit veiligheidsoverwegingen aangepakt, in samenwerking met overheden, landeigenaren, vervoerders, terreinbeheerders, nutsbedrijven, belangenverenigingen en aannemers.

Het programma is opgezet in opdracht van het Ministerie van IenW. Per situatie is maatwerk nodig. In afwachting van de opheffing van een NABO worden op verschillende locaties tijdelijke maatregelen genomen om ten minste te voldoen aan wettelijke eisen. Daarbij kan gedacht worden aan langzamer rijden door treinen of extra waarschuwingsborden voor het overige verkeer. ProRail bespreekt ook met vervoerders en hun machinisten hoe zij vanuit hun perspectief kunnen bijdragen aan veiligheid rondom onbeveiligde overwegen.

>  Op deze pagina vindt u meer over het NABO-programma