Start werkzaamheden project Herstel Kades Merwedekanaal Utrecht

Vanaf 4 november 2019 start bouw- en constructiebedrijf Hakkers namens Rijkswaterstaat met het vervangen van de kademuren langs de Muntkade, de Kanaalweg en een deel van de Leidseweg in Utrecht. Tijdens het recreatieseizoen van april tot en met oktober 2020 vinden geen werkzaamheden plaats. In het voorjaar van 2021 worden de werkzaamheden naar verwachting afgerond.

De fundering van de kademuren is deels vergaan, waardoor de kades niet meer aan de veiligheidseisen voldoen. Met behoud van het historische karakter worden de kademuren vervangen.

Werkwijze herstel kades Merwedekanaal
Rekening houdend met de eeuwenoude kadeconstructie en de slechte staat van sommige kadedelen kiest de aannemer voor een ‘trillingvrije’ werkwijze gedurende het project Merwedekanaal: herstel kades. Zo werkt de aannemer zoveel mogelijk vanaf het water. Daarvoor wordt een werkschip met hijskraan en een ponton ingezet. De werkzaamheden beginnen met het plaatsen van een bouwkuip, een tijdelijke, waterdichte constructie. Vervolgens verwijdert Hakkers stapsgewijs de bestaande kade, brengt een nieuwe damwand aan, verankerd deze en werkt de kade netjes af. Op deze manier vervangt de aannemer in totaal zo’n 770 m kade.

Kademuren Merwedekanaal
De kades van het Merwedekanaal zijn eind 19e eeuw gebouwd op een fundering van houten palen. Doordat de palen op bepaalde plekken zijn aangetast, kunnen verzakkingen en gevaarlijke situaties ontstaan. Om de kades weer veilig te maken, vervangt Rijkswaterstaat de kadeconstructie. De kademuren komen er boven water hetzelfde uit te zien als voor de werkzaamheden.