Stadsdijken Zwolle: Proef met drukken van damwanden

drukken van damwanden - foto van de 'silet piler'die damwanden de grond in drukt
Silent piler – de installatie die damwanden van 17 meter lang in de bodem duwt

Om te onderzoeken of de bodem bij de dijkversterking Stadsdijken Zwolle zich leent voor het drukken van damwanden in plaats van trillen, is een zogeheten ‘drukproef’ uitgevoerd. Het in de grond drukken van damwanden is nodig op enkele locaties langs de dijk. Redenen zijn beperkte ruimte, aanwezigheid van beschermde natuur en de wenselijkheid om hinder door geluid en trillingen te beperken.

Een speciale installatie – de silent piler – duwde damwanden van 17 meter lang in de bodem. Het doel van de proef is om vóór de daadwerkelijke uitvoering van de dijkversterking zekerheid te hebben dat de damwanden op de gewenste diepte aan te brengen zijn. In totaal moet circa 8,5 kilometer aan damwanden de grond in. Daarvan wordt 1,7 kilometer gedrukt, verdeeld over verschillende locaties langs het dijktraject.

Stadsdijken Zwolle

Dijkteam Stadsdijken Zwolle voert de komende jaren een dijkversterking uit. Het Dijkteam bestaat uit Dura Vermeer, Ploegam en Waterschap Drents Overijsselse Delta met ondersteuning van Tauw, Fugro en H+N+S Landschapsarchitecten. Het gaat hierbij om een bijzonder traject: van het landelijke Westerveld langs de woonwijk Holtenbroek tot en met industrieterrein Voorst. Iedere locatie vraagt om een andere oplossing om de dijk ook in de toekomst sterk te houden. Naar verwachting gaat dit najaar de eerste schop de grond in.