Stads- en wegbeheer kan beter en goedkoper – Zo blijkt op landelijke Summit iCentrale

Stads- en wegbeheer kan beter en goedkoper. Marktpartijen hebben samen met gemeenten, provincies en het ministerie van I&W oplossingen ontwikkeld voor efficiënt en effectief stads- en wegbeheer. Nu deze iDiensten landelijk beschikbaar komen, kunnen decentrale overheden mobiliteit, veiligheid en slimme centrales gaan inkopen als dienst. 

iDiensten voor slim stads-en wegbeheer
De derde Summit van het landelijk programma iCentrale op vrijdag 2 november 2018 heeft laten zien hoe iDiensten het voldoen aan maatschappelijke beleidsdoelen eenvoudiger en goedkoper maken: het bedienen van bruggen en sluizen, het bewaken en bedienen van tunnels en het uitvoeren van verkeersmanagement, stadsbeheer en -toegang, crowd management en parkeerbeheer.

De iDiensten zijn ontwikkeld en beproefd in het landelijk programma iCentrale. Hierin werken 14 private partijen samen met 3 grote steden, 3 provincies en het ministerie van I&W aan “Mobiliteit, Veiligheid en Slimme Centrales als een Service”. Door landelijke standaardisatie volgens de CROW-standaarden kunnen oplossingen slim worden gecombineerd voor meerdere decentrale overheden.

Sprekers waren onder meer André Loos (landelijk programma iCentrale), Chris de Vries (Provincie Noord-Holland) en Jan-Bert Dijkstra. Verder vond er een forum plaats met betrokken marktpartijen, gemeenten en provincies over de verschillende iDiensten. Ook waren er verdiepende kennissessies met experts, bijvoorbeeld over het stappenplan voor het afnemen van iDiensten door decentrale overheden met en zonder eigen bediencentrales, de eerste KPI-gestuurde verkeers- en tunnelmanagementcentrale en trigger-based werken.  

Combineren en integreren
Een iCentrale is de slimme opvolger van de traditionele bediencentrale. In iCentrales draait het om slim combineren en integreren van verschillende domeinen, zoals verkeersmanagement, tunnelbewaking en de bediening van bruggen en sluizen. Dit gebeurt door samen te werken met andere overheden en door zaken als landelijke iDienst af te nemen, met een afgestemde rolverdeling tussen overheden en private dienstverleners.

Oplossingen landelijk beschikbaar
Nu de iDiensten landelijk beschikbaar zijn, gaat het programma iCentrale een nieuwe fase in: decentrale overheden met en zonder eigen bediencentrales kunnen vanaf nu met iDiensten profiteren van de voordelen van een iCentrale. Met iDiensten kunnen overheden jaarlijks tot wel 20% besparen op de kosten van bediencentrales, terwijl de kwaliteit van dienstverlening aan weggebruikers toeneemt. Het ministerie van I&W wil het landelijk toepassen van iDiensten door gemeenten, provincies en regio’s stimuleren door dit te bespreken in de tweejaarlijkse bestuurlijke overleggen tussen de Minister van I&W en de regionale bestuurders.

Voor meer informatie: www.icentrale.nl l www.maasandmore.com