SPIE werkt mee aan nieuw management van hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

SPIE, de onafhankelijke Europese leider in multitechnische diensten op het gebied van energie en communicatie, werkt in onderaanneming van Van den Herik Kust- en oeverwerken B.V. mee aan het veiliger, duurzamer en slimmer managen, beheren en onderhouden van de hoofdvaarweg tussen Lemmer en Delfzijl. 34 bedienbare objecten worden op dit 118 kilometer lange traject onder de loep genomen. SPIE neemt de renovatie- en conserveringswerkzaamheden voor haar rekening. 

Opdrachtgever en netwerkbeheerder Rijkswaterstaat stelt gebruikers van haar netwerken en de omgeving voorop en vraagt dus van haar ketenpartners de netwerken en bedienbare objecten betrouwbaar, veilig en beschikbaar te hebben en te houden. Dat vraagt om vakmanschap en vertrouwen. Zowel Van den Herik als SPIE hebben dat vertrouwen inmiddels gewonnen en hun vakmanschap bewezen, ook als samenwerkende partij.

Danny Boer, manager Business Development van SPIE, onderstreept de gedeelde visie met Rijkswaterstaat: ‘Wij zijn als ketenpartner vroegtijdig betrokken bij de marktbenadering, voorafgaand aan een project als dit. Zo kunnen we met z’n allen bepalen welke samenwerking het beste past. Veiligheid en beschikbaarheid zijn belangrijke aspecten, maar we zijn ook een partner in het denken in innovaties en duurzame, technische oplossingen voor energie- en kostenbesparingen.’

De hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl bestaat uit 3 kanalen: het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborgkanaal en het Eemskanaal. De vaarweg maakt Groningen en Friesland toegankelijk voor de beroeps- en recreatievaart en verbindt Noord-Duitsland met de belangrijke havens van Rotterdam en Amsterdam.