Sleufloos aanleggen; een aantrekkelijke optie

De (onder)grond in Nederland wordt voor veel zaken gebruikt en dat neemt alleen maar toe. In de ondergrond is het op veel plaatsen al erg druk en we willen nog zo veel meer; vooral de energietransitie zal daar een impuls aan geven.

Auteur: Prof.ir. Johan W. Bosch, voorzitter NSTT

Toepassingen
De drukte speelt vooral in stedelijke gebieden, maar ook het landelijk gebied kent zo zijn specifieke uitdagingen. Leidingnetten zullen moeten worden aangepast, vernieuwd of vervangen; dat is  een grote opgave voor de komende jaren. Daarvoor zijn veel technieken beschikbaar en het sleufloos aanleggen, aanpassen of verwijderen is een van de mogelijkheden. Niet in alle gevallen is sleufloos een goede keuze, maar zeker in stedelijk gebied is het een aantrekkelijk alternatief ten opzichte het werken vanaf maaiveld.
Ook in landelijk gebied kan sleufloze aanleg aantrekkelijk zijn. De inbreuk op maaiveld sterk wordt beperkt en het vestigen van het benodigde zakelijk recht daarmee waarschijnlijk eenvoudiger en sneller kan worden geregeld.
Verder is bij kruisingen van (hoofd)infrastructuur en dijklichamen de inzet van sleufloze technieken de beste keuze. Voor infrastructuur van Rijkswaterstaat recent verschenen ‘Richtlijn Boortechnieken voor Kruisingen’ is daarbij een belangrijk hulpmiddel.

Innovaties
Hoewel er al veel verschillende mogelijkheden zijn, zal voor deze nieuwe uitdagingen nog wel doorontwikkeling van bestaande sleufloze technieken nodig zijn, evenals  nieuwe technologie. Voor dit proces is samen optrekken nodig, waarbij vooral helderheid met betrekking tot vraagformulering en (rand)voorwaarden vereist is, zodat de marktpartijen zich daarop kunnen focussen. De verschillende scenario’s die momenteel uitkristalliseren zullen daarbij helpen, maar ook een intensieve dialoog tussen  de betrokken partijen is een randvoorwaarde voor succes. Ik zie daarbij grote kansen voor de inzet van sleufloze technieken.

No-Dig Event op 9 en 10 oktober
De NSTT, de Nederlandse Vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen, organiseert op 9 en 10 oktober de zesde editie van het No-Dig Event: een kennisplatform voor iedereen die raakvlakken heeft met ondergrondse infrastructuur. In twee dagen van beurs, lezingen en livedemonstraties bent u weer helemaal bij op het gebied van sleufloos (zonder graven) aanleggen of renoveren van ondergrondse kabels en leidingen.

> Hier vindt u alles over het No-Dig Event op 9 en 10 oktober