Sigrid Baas: RvC-lid bij Movares

Sigris Baas - Movares, portretfoto
Sigrid Baas

Met ingang van 1 mei 2021 is Sigrid Baas toegetreden als lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van ingenieursbureau Movares Group B.V.
Baas was eerder o.a. interim voorzitter van de RvB van het Bevolkingsonderzoek Zuid-West en ​interim directeur​-bestuurder bij de Hersenstichting. Ze is een bestuurder ​en toezichthouder met een brede ervaring in de technologie, consumentenmarkt en gezondheidszorg.

Met de komst van Sigrid bestaat de RvC van Movares Group B.V. uit vier personen. Samen met Hans Biesheuvel, Toon Corver en Hielke Sybesma houdt zij namens de aandeelhouders en werknemers toezicht op het gevoerde beleid van de raad van bestuur. Hans Biesheuvel vervult binnen de RvC het voorzitterschap.