Sharon Dijksma voorgedragen als voorzitter VNG

Sharon Dijksma - portretfoto

Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht, is voorgedragen voor het voorzitterschap van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vanaf juni 2023 voor een termijn van 4 jaar. Tot die tijd is zij vicevoorzitter. Op 2 december wordt haar kandidatuur aan de leden van de VNG voorgelegd.

Aansluiting bij gevraagd profiel

Voorzitter René Verhulst van de Voordrachtscommissie: “Sharon Dijksma is een herkenbaar boegbeeld, een verbinder en door haar bestuurlijke netwerk en politieke contacten in staat om zichtbare resultaten te bereiken die voor de grote en kleine gemeenten binnen de vereniging belangrijk zijn. Verder heeft zij door haar eerdere functies als Kamerlid, staatssecretaris, wethouder en nu burgemeester van Utrecht een goed gevoel voor veranderende bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen en de uitdagingen waar gemeenten voor gesteld staan.”

Gemeenten als stevige gesprekspartner

Dijksma laat weten ‘erg trots en dankbaar’ te zijn over het door de Voordrachtscommissie in haar gestelde vertrouwen: “Het is fijn om samen met de huidige voorzitter te kunnen werken aan het plan voor de komende jaren, een strategie voor nu en de jaren tot 2030. Wat mij betreft, zetten we als gemeenten op onderwerpen waarbij dat kan, vaker een stap naar voren en zijn we een stevige gesprekspartner die zelfbewust en vanuit eigen kracht opereert, als vertegenwoordiger van alle leden.”