Rijkswaterstaat tekent eerste SIO-onderhoudscontract met marktpartijen

SIO - groot modelcontract met handtekeningen op tafel
Foto: Rijkswaterstaat

De Regio Zuid-Nederland van Rijkswaterstaat past als eerste een nieuwe contractaanpak toe voor het variabel onderhoud aan de rijkswegen. In de overeenkomst met opdrachtpartners KWS Infra B.V. (Perceel West-Brabant), Dura Vermeer Infra Regionale Projecten B.V. (Perceel Midden-Brabant) en N.V. BESIX S.A. (Perceel Limburg) staat samenwerking op basis van een aantal waarden centraal. De andere zes RWS-regio’s zullen de nieuwe SIO-werkwijze (Samenwerken In Onderhoud) ook gaan toepassen.

Op 25 januari 2023 ondertekenden directeur-generaal Michèle Blom van Rijkswaterstaat en de drie opdrachtpartners de overeenkomst voor het variabel onderhoud van de wegverhardingen en objecten in rijkswegen in Zuid-Nederland. De contractduur is vier jaar: van 2023 tot en met 2026.

Waardengedreven onderhoud

De nieuwe aanpak voor het variabel onderhoud van het rijkswegennet wordt gekenmerkt door gelijkwaardige samenwerking. Dat geldt zowel voor de verschillende organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat als tussen RWS en de betrokken marktpartijen.

De samenwerking in het onderhoudsproces vindt zijn basis in zes kernwaarden: veiligheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, klanttevredenheid, duurzaamheid/milieubewustheid en borging netwerkkwaliteit. Binnen het daarvoor beschikbare budget gaan alle betrokken partijen in de assetmanagementketen samen de onderhoudsbehoefte managen.

De nieuwe SIO-werkwijze sluit aan bij de transitiebenadering ‘Op weg naar een vitale infrasector’, waarin Rijkswaterstaat heeft vastgelegd hoe het de renovatie-opgave aan de infrastructuur wil effectueren. De overeenkomst voor de rijkswegen in Zuid-Nederland is een voorbeeld van de SIO-onderhoudscontracten die de komende jaren landelijk worden uitgerold.

Kwaliteit en samenwerking

Kwaliteit en samenwerking zijn belangrijke succesfactoren in deze vernieuwde aanpak. Dat betekent dat de financiële component bij aanbestedingen substantieel minder gewicht krijgt in de beoordeling van de BPKV (beste prijs-kwaliteitverhouding).

Projectmanager Martijn van der Aalst op de Rijkswaterstaat-site: “Rijkswaterstaat wil een realistisch bedrag betalen en de markt wil een net resultaat. Dit volgens het motto ‘eerlijk geld voor eerlijk werk’. Hiervoor is het belangrijk dat we het vooraf eens zijn over wat er geleverd wordt. Door het gesprek op een open manier, met oog voor elkaars belangen te voeren, bereiken we dat alle direct betrokkenen dezelfde verwachtingen hebben van het eindproduct.”