Rijkswaterstaat: nieuw basisonderhoudscontract snelwegen

basisonderhoudscontract - snoeiwerk langs snelweg
Rijkswaterstaat gebruikt in Zuid-Nederland voor het eerst nieuw contract voor meerjarig onderhoud Foto: © Studio Retouched

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland werkt als eerste regio met het nieuwe Basis OnderhoudsContract (BOC) voor het vaste, meerjarige onderhoud aan snelwegen. Het BOC vervangt het oude prestatiecontract. De eerste contractpartners voor de duur van vijf jaar zijn Gebr. Van Kessel SCO B.V. (Perceel West), Heijmans Infra B.V. (Perceel Midden) en Strukton Wegen en Beton B.V. (Perceel Zuid-Oost).

Het basisonderhoudscontract verdeelt de risico’s binnen het contract beter dan voorheen, doordat het geen functionele eisen meer kent. Ook biedt het BOC meer zekerheid door een looptijd van 5 jaar zonder verlengingen.

Terug naar de basis

Met het basisonderhoudscontract gaat Rijkswaterstaat terug naar de basis. Er komt meer plaats voor de kennis van de opdrachtpartners. In het eerste jaar voeren de contractpartners de voorgeschreven onderhoudsregimes uit het contract uit. Denk bijvoorbeeld aan het tweejaarlijks reinigen en onkruidvrij maken van de goten. Na een onderhoudsjaar analyseert en optimaliseert RWS de onderhoudsregimes samen met de opdrachtpartners.

De bevindingen gebruikt Rijkswaterstaat om de kwaliteit van het onderhoud op peil te houden. Naast het regulier onderhoud worden binnen dit basisonderhoudscontract ook schades en gebreken door calamiteiten op het hoofdwegennet hersteld.

Kwaliteit en samenwerking zijn belangrijke succesfactoren in deze vernieuwde aanpak. Daarom is bij de aanbesteding de financiële component substantieel minder in de weging van de BPKV (beste prijs-kwaliteitverhouding) meegenomen.

Op weg naar een vitale infrasector

Het basisonderhoudscontract sluit aan op de doelstellingen van de transitieaanpak ‘Op weg naar een vitale infrasector’. De kern van deze aanpak is het experimenteren met nieuwe vormen van projectvoorbereiding, aanbesteding en uitvoering. Zo wordt samen met de markt gewerkt aan nieuwe onderhoudscontracten om terug te gaan naar de basis en te focussen op het vast onderhoud.

Het basisonderhoudscontract is daarnaast onderdeel van de bredere doorontwikkeling van de onderhoudscontracten die RWS onder de naam SIO (Samenwerken In Onderhoud) de komende jaren landelijk uitrolt.