Rijkswaterstaat maakt proefvakken voor Dijkversterking Marken

Marken - visual dijkprofiel bij de Westkade op Marken
Marken Dijkprofiel Westkade | © Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat start in februari met de aanleg van twee dijkproefvakken van elk 100 meter op Marken, aan de Westkade en de Zuidkade. Die moeten uitwijzen of het dijkontwerp in de praktijk overeenkomt met de berekeningen. Ook geven ze inzicht in mogelijke verbeteringen en aanpassingen in de uitvoering van de dijkversterking.

De dijkversterking is nodig om Marken te kunnen blijven beschermen tegen hoogwater. Rijkswaterstaat stelt dat de dijk stabiliteitsproblemen heeft en op sommige delen te laag is. Daarnaast is de steenbedekking niet overal voldoende stevig. Na versterking bij de Westkade en de Zuidkade is de dijk weer voor vijftig voor zijn taak berekend. In samenwerking met de gemeente Waterland en de provincie Noord-Holland worden tevens enkele diverse natuur- en recreatievoorzieningen aangelegd.

Bouwmethode proefvakken

In de komende anderhalf jaar wordt in etappes steeds een zandlaag van een halve meter opgebracht, die vervolgens kan zetten tot de volgende storting. Wanneer de gewenste hoogte is bereikt volgt opnieuw een periode van rust. Op de proefvakken zegt Rijkswaterstaat dit proces heel zorgvuldig te kunnen monitoren. In 2024 kan vervolgens het werk aan de gehele dijkversterking West- en Zuidkade starten.

Omgevingsmanagement

Om redenen van veiligheid wordt het Kruinpad ter hoogte van de proefvakken afgesloten. Voetgangers kunnen vanaf de Haven en de Rozewerf doorlopen tot aan de proefvakken, waar een informatiepaneel is geïnstalleerd. Voor de inwoners van Marken is een Bouwapp beschikbaar en heeft een bijeenkomst met informatie over de werkzaamheden plaatsgevonden. Het project is op internet te volgen via een online Bezoekerscentrum.

De buitenwaartse dijkversterking bij de West- en Zuidkade op Marken wordt uitgevoerd door Hof van Marken, een aannemerscombinatie van de Vries & van de Wiel en JLD Contracting.