Rijkswaterstaat gunt adviestraject circulair slopen aan RPS

Circulair slopen - foto van kraan op sloopmateriaal
Foto: RPS

Adviesbureau RPS gaat Rijkswaterstaat adviseren in hun programma circulair slopen. Dat programma is onlangs opgezet om sloopwerkzaamheden te verduurzamen. In 2030 moet minstens de helft van het gesloopte materiaal als grondstof zijn teruggebracht in de keten. Dat kan bij een Rijkswaterstaat-project zijn of elders in Nederland.

Circulair slopen is een discipline met specifieke aandachtspunten en uitdagingen. Zo moet materiaal gecertificeerd of gekeurd zijn voordat het opnieuw gebruikt kan worden. Dat geeft ook aanwijzingen voor de toepassingen die in aanmerking kunnen komen voor het materiaal. Daarnaast speelt bij hergebruik het belang van de flora en fauna op twee locaties, waardoor een strakke tijdsplanning vereist is.

Advies

Vanwege de bijzondere insteek van circulair slopen heeft Rijkswaterstaat besloten adviescapaciteit in te kopen. Daarvoor waren negen inschrijvingen. RPS, advies- en ingenieursbureau voor omgevings- en veiligheidsvraagstukken, kwam als winnaar uit de bus. Het bureau onderscheidde zich naar het oordeel van RWS door een heldere visie op circulair slopen, concrete voorbeelden het echt kennen van de organisatie en een pragmatische aanpak. RPS zal adviseren over de circulaire aanbesteding van 42 te slopen objecten. Naar verwachting zal in november 2022 het eerste object circulair ontmanteld worden met benutting van de RPS-adviesdienst.

Eisen voor circulair aanbesteden

Rijkswaterstaat is gehouden aan de voorwaarden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om afvalvrij te werken, minimaal 50% van het sloopmateriaal terug te brengen in de keten en rekening te houden met CO2-uitstoot. Het is zoeken om de eisen voor de circulaire aanbesteding te formuleren, want Rijkswaterstaat heeft zelf alleen een inbegrepen materialenpaspoort op de eisenlijst. Het niveau daarvan is bewust opengehouden. RWS ontwikkelt in samenwerking met RPS optimale aanbestedingseisen.