Buyer Group
Eind 2018 is het eerste Nederlandse prototype van een circulair viaduct geplaatst bij Kampen, waarna het negen maanden is getest door het bouwverkeer van de Reevesluis. In september 2019 is het viaduct op locatie weer gedemonteerd (foto: Rijkswaterstaat).

Rijkswaterstaat richt samen met PIANOo een Buyer Group Circulaire Viaducten op. Hierin verkennen Rijkswaterstaat en andere publieke opdrachtgevers hoe zij circulaire viaducten het beste kunnen inkopen. Volgens Rijkswaterstaat is dit een volgende stap in de transitie die is ingezet door de SBIR Circulaire Viaducten. Publieke opdrachtgevers die willen aansluiten zijn welkom en kunnen zich aanmelden.

De Buyer Group gaat officieel van start tijdens het Buyer Group Festival, op 7 september. Bij de verkenning van de beste manier om circulaire viaducten in te kopen worden nadrukkelijk ook marktpartijen betrokken. “Zo werken we aan een goede aansluiting tussen vraag en aanbod en de beste manier van aanbesteden”, stelt Rijkswaterstaat. De deelnemende opdrachtgevers gaan vervolgens deze werkwijze implementeren in hun aanbestedingspraktijk. Zo wil de Buyer Group marktpartijen stimuleren om circulaire oplossingen aan te bieden, die passen bij een concrete behoefte van deelnemende opdrachtgevers, zoals bij de Vervangings- en Renovatieopgave. De focus ligt hierbij op het terugdringen van schadelijke emissies, circulair grondstoffenverbruik en het realiseren van sociale doelen.

Expositie SBIR Circulaire Viaducten
Tijdens het speciale Buyer Group Festival, op 7 september, organiseert de Buyer Group een expositie over de Strategic Business Innovation Research (SBIR) Circulaire Viaducten. Bij deze SBIR van Rijkswaterstaat ontwikkelen op dit moment drie geselecteerde partijen een prototype van een circulair viaduct. Als het aan Rijkswaterstaat ligt, worden echter niet alleen die drie partijen op de expositie in de schijnwerpers gezet. “We nodigen alle 32 deelnemers van de SBIR voor de expositie uit, om hun visie op een circulair viaduct te presenteren. Op deze manier krijgt de SBIR een naadloos vervolg. Na de ontwikkeling van concepten gaat de Buyer Group verder met het vormgeven van een optimaal aanbestedingsproces, om zo daadwerkelijk Circulaire Viaducten te realiseren”, aldus Rijkswaterstaat.

Eerste voorzitter
De Buyer Group wil optimaal gebruikmaken van de verworven kennis bij de SBIR Circulaire Viaducten. Rijkswaterstaat is als opdrachtgever van de SBIR ook deelnemer in de Buyer Groep. Programmamanager Transitiepad Kunstwerken Maya Sule zal, in eerste instantie, de rol van voorzitter vervullen. Publieke opdrachtgevers die ook de ambitie hebben om viaducten circulair in te kopen, kunnen zich nog aanmelden door een e-mail te sturen (o.v.v. Circulaire Viaducten).

Meer informatie over Buyer Groups is te vinden op de website van PianOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.