Rien Fraanje nieuwe IPO-directeur

Rien Fraanje - portretfoto
Foto: ROB

Met ingang van 1 januari 2023 is drs. M. J. (Rien) Fraanje directeur van het Inter Provinciaal Overleg (IPO), de vereniging van gezamenlijke provincies. Hij volgt Pieter Hilhorst op, die op 1 juni j.l. afscheid nam. Tot 1 januari is Fraanje nog secretaris-directeur van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).

Rien Fraanje kwam als voorkeurskandidaat naar voren vanwege zijn grote Haagse netwerk en zijn bekendheid met de bestuurlijke en ambtelijke kant van de opgaven waar de provincies voor staan. Als Berenschot-consultant werkte hij in het verleden regelmatig voor provinciale opdrachtgevers.

De voorzitter van de gezamenlijke provincies Jaap Smit:” Nederland staat voor grote veranderingen. De provincies moeten vol aan de bak met die opgaves. Een goed opererende vereniging levert een bijdrage aan de rol die provincies kunnen spelen. Slim schakelen tussen het rijk en provincies zie ik Rien Fraanje doen. Ik verheug me op de samenwerking.”