Regionale Verkeerscentrale Dordrecht verhuisd

Op 9 juni 2020 is de Regionale Verkeerscentrale Dordrecht verhuisd. De nieuwe verkeerspost voor de scheepvaart bevindt zich bovenop het Drechttunnelgebouw, met direct zicht op de zeer drukke scheepvaartroute.

Het bestaande gebouw, het oude bedieningsgebouw van de Drechttunnel. is aangepast aan de nieuwe bestemming. Bij het inrichten van de verkeerspost is zoveel mogelijk rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen. Zo is de nieuwe nautische centrale voorbereid op het zogeheten corridorgericht bedienen en begeleiden (CBB) op de corridor van Rotterdam naar Duitsland. Met corridormanagement kan Rijkswaterstaat de scheepvaart over een hele vaarroute centraal ondersteunen met bediening en begeleiding. Zodat de schipper veilig, duurzaam, vlot en volgens plan bij de eindbestemming aankomt.

Duurzaamheid
Bij de aanpassing van de verkeerscentrale is zoveel mogelijk gekeken naar duurzame oplossingen ; zo wordt restwarmte van de technische ruimte gebruikt om het gebouw te verwarmen en liggen er op het dak zonnepanelen. De oude verkeerspost wordt afgebroken. Het terrein op Duivelseiland krijgt een nieuwe bestemming en wordt opnieuw ingedeeld met o.a. een steunpunt voor Rijkswaterstaat, een helikopterplatform en ruimte voor commerciële activiteiten.

 

Over de Regionale Verkeerscentrale Dordrecht
Op de Regionale Verkeerscentrale Dordrecht werkt dagelijks een team van 4 verkeersleiders. Hun belangrijkste taak is het bevorderen van de verkeersveiligheid op de drukke vaarwegen. Dit doen ze door het scheepvaartverkeer  te begeleiden en te informeren. informeren door middel van geavanceerde apparatuur. Ook bij incidenten en/of calamiteiten te water is de verkeerscentrale samen met meldkamers van hulpdiensten de centrale spil in het web. Jaarlijks passeren ongeveer 150.000 schepen de drukke kruisingen van Dordrecht. Naast de zorg voor vlot en veilig scheepvaartverkeer is de verkeerscentrale ook het 24/7-meldpunt voor de waterkwaliteit van de Rijkswateren in Zuid-Holland en vindt er coördinatie plaats bij grote strandverontreinigingen van Ouddorp tot Noordwijk.