Raamcontract Ingenieursdiensten voor HWBP van Waterschap Limburg

Waterschap Limburg - Luchtfoto overstroming in Limburg 2021
Overstromingen in Limburg in de zomer van 2021

De drie combinaties Arcadis en Witteveen+Bos, WSP en Kragten, Royal HaskoningDHV en Fugro pakken de Maas aan voor Waterschap Limburg. Zij tekenden een raamcontract voor maximaal zes jaar om de hoogwaterveiligheid van de Maas te verbeteren. Dat maakten de het Waterschap en de ingenieurscombinaties op 18 november bekend.

Waterschap Limburg werkt onder het motto ‘Onze Maas, Onze veiligheid’ aan sterke dijken in heel Limburg. Het limburgse Hoogwaterbescheringsprogramma (HWBP) telt zestien dijkversterkingsprojecten. Dat bescherming tegen hoogwateroverlast urgent is, werd de afgelopen zomer overduidelijk door de overstromingen rond de beekdalen en de Maas.

Zestien locaties

In de Noordelijke Maasvallei zijn zestien locaties geselecteerd voor versterking van de waterkeringen. Op tien plaatsen gaat het alleen om dijkversterkingen; op de andere zes locaties speelt een gecombineerde opgave. De ingenieurscombinaties zorgen voor de voorverkenningen, verkenningen, planuitwerkingen, het voorbereiden en begeleiden van de realisatie tot en met oplevering en overdracht aan de beheerder.

Samenwerking

Directeur Resilience Harm Albert Zanting van Arcadis: “Dit is natuurlijk een heel uitdagende klus. Daarbij werken we over en weer samen voor het beste resultaat voor het waterschap. De verandering van het klimaat krijgt grote gevolgen voor ons en daarom is het goed om daarop te anticiperen. Alle partijen samen beschikken over een zeer groot arsenaal aan ervaring om deze grote klus tot een goed einde te brengen. Arcadis en Witteveen+Bos kijken er in elk geval naar uit.”

Projectdirecteur Serban Schouten van Royal HaskoningDHV: “Het is voor Royal HaskoningDHV en Fugro een eer om betrokken te zijn bij het verbeteren van de waterveiligheid in Limburg, zeker gezien de situatie van afgelopen zomer. We dragen hier heel graag aan bij vanuit onze expertise en in samenwerking met Waterschap Limburg en alle betrokkenen. Er is werk te doen!”

Directeur Water & Infra Tjerk Jonker van WSP Nederland: “De overstromingen in juli hebben weer laten zien dat er een grote klimaatopgave ligt. Er zijn ingrijpende maatregelen nodig met veel impact op bewoners en landschap. WSP en Kragten zien er naar uit om samen met het waterschap en de andere gecontracteerden te werken aan de waterveiligheid langs de Maas. We steunen het waterschap in de ambitie om deze plannen te versnellen.”