RAAK-Awards 2022 voor GWW-onderzoeken

RAAK-Awards - foto van het team Hanzehogeschool met de derde prijs
Het team van de Hanzehogeschool neemt tijdens het SIA-congres hun 3e prijs van de RAAK-Awards in ontvangst

Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), heeft de RAAK-Awards 2022 bekendgemaakt. Met deze awards voor het beste praktijkgericht onderzoek wil Regieorgaan SIA het onderzoek van hogescholen meer bekendheid geven. Van de drie prijzen die werden uitgereikt op het SIA-congres gingen er twee (de 2e en 3e prijs) naar GWW-onderzoeken.

De 2e prijs is gewonnen door het project KONKRETER van Saxion. Binnen het project is een selectiemethodiek ontwikkeld die toepassingen voor 3D-betonprinten genereert en selecteert. Groenblauwe oplossingen – kansen en risico’s: hydraulisch en milieutechnisch functioneren van groenblauwe oplossingen voor klimaatadaptatie heeft de 3e prijs gekregen. Dit onderzoek biedt inzicht in de kansen en risico’s op de lange termijn voor een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte.
Het RAAK-onderzoeksproject Ergotherapie en DIY-technologie van Zuyd Hogeschool ging er met de RAAK-award 2022 en de bijbehorende hoofdprijs van € 10.000,- vandoor. Dat onderzoek richt zich op het op maat maken van hulpmiddelen voor mensen met een beperking.

2e prijs: KONKRETER

Projectleider en onderzoeker Ivo Vrooijink nam namens KONKRETER van Saxion de 2e prijs – een cheque van € 5.000 – in ontvangst. Het team van Ivo Vrooijink heeft van 3 specifieke toepassingen van 3D-betonprinten – een wenteltrap, een waterornament en een veldstuw – onderzocht hoe de toepassingen zo goed mogelijk uitgevoerd kunnen worden én daarbij hebben de onderzoekers samen met de betrokken bedrijven gekeken wat werkt voor het bedrijf. Niet alleen met de technische mensen maar ook met de afdelingen sales en marketing. Dit zorgt dat de innovaties ook levensvatbaar zijn. Bovendien legt het team de lat altijd iets hoger dan dat wat ze kunnen. Dat leidt soms tot frustratie, maar zonder frustratie leer je niet, aldus de onderzoekers. Deze aanpak stemt de jury positief en bewijst zich in de praktijk. Bedrijven werken graag met Ivo Vrooijink en de andere onderzoekers van het lab samen omdat ze een stapje voor zijn op de markt en de academische literatuur.

3e prijs: Groenblauwe oplossingen

Groenblauwe oplossingen van de Hanzehogeschool won de 3e prijs. In dit project zijn lector Floris Boogaard en projectleider Thomas Klomp en hun onderzoekers letterlijk het lab uitgekomen en het land in gegaan. Samen met studenten zijn meer dan 50 locaties onderzocht met groenblauwe oplossingen die onderdeel zijn van een klimaatbestendige inrichting.
De jury waardeert de integrale aanpak waarbij niet alleen gekeken is naar de technocratische kant van deze infiltrerende stadsparken, wadi’s en raingardens, maar ook naar de toegevoegde waarde voor bewoners. Het projectteam brengt de kennis die hieruit voortkomt samen op zo’n manier dat ook een volgende generatie hiermee aan de slag kan.

Juryrapport

> Een uitgebreider juryoordeel is te downloaden van de site van Regieorgaan SIA