ProRail
Foto: ProRail.

Het nieuwe kabinet zou meer moeten investeren in het spoor om Nederland de komende decennia vooruit te helpen op het gebied van economie, woningbouw en klimaat. Dat adviseert ProRail in een brief aan informateur Mariëtte Hamer en de fractievoorzitters van de politieke partijen in de Tweede Kamer. ProRail wil de formerende partijen helpen met advies.

Ceo John Voppen van ProRail: “Wij willen graag samen met het nieuwe kabinet werken aan drie belangrijke maatschappelijke thema’s: economische groei, woningbouw en klimaat. Door te investeren in het spoor kunnen we onze economie sterker en duurzamer maken en wordt meer woningbouw mogelijk. Dat is goed voor Nederland.” Modern, efficiënt vervoer per spoor – zowel personen als goederen – is volgens ProRail een pijler voor een sterke economie in de 21e eeuw. De aanleg en het onderhoud van infrastructuur levert bovendien veel werkgelegenheid op voor Nederlandse vakmensen en bedrijven. Ook de Nederlandse innovatiekracht wordt volgens ProRail gestimuleerd, omdat het spoor voortdurend aan technologische en digitale vernieuwing werkt.

Woningbouw
ProRail zegt de komende twintig jaar voor een grote uitdaging te staan om Nederland niet vast te laten lopen op het gebied van woningbouw, mobiliteit en duurzaamheid. “De komende jaren moet een grootschalig bouwprogramma van de grond komen om honderdduizenden nieuwe woningen te realiseren”, schrijft het in de brief aan de informateur. “Met goede spoorverbindingen helpen we woningbouw mogelijk te maken in het hele land door te zorgen dat nieuwe woningen en wijken goed bereikbaar zijn.”

Duurzame mobiliteit
In de brief legt ProRail de link tussen duurzame mobiliteit en het klimaatbeleid. Het spoor kan een grote rol spelen bij het vervullen van de klimaatambities, stelt het in de brief: “Het vervangen van korte-afstandvluchten door internationale spoorverbindingen, het fijnmazig verbinden van steden en regio’s zodat het autogebruik kan worden teruggedrongen, het vervangen van transport via vrachtwagens door schoon vervoer over het spoor; de mogelijkheden om Nederland en Europa op een betaalbare manier schoner en duurzamer te maken zijn enorm. Dankzij onze centrale en neutrale positie heeft ProRail een goed overzicht over de ontwikkelingen die het spoorvervoer de komende jaren zullen beïnvloeden en wat dat betekent voor de beleidskeuzes die u kunt maken.”

‘Goed voor de samenleving’
John Voppen: “Het Nederlandse spoor is het meest intensief bereden spoorwegnetwerk in Europa. Met logistieke maatregelen, uitbreiding van infrastructuur, technologische innovaties en sturen op minder reizen in de spits en minder vaak naar kantoor komen, wil ProRail de komende jaren de kwaliteit van het Nederlandse spoor op peil houden en verbeteren. Dat is goed voor de samenleving en goed voor de economie.”

Investeringen in infrastructuur
In de brief stelt ProRail ook een aantal concrete investeringen voor:
• Investeringen in het reizigersvervoer in de regio en op het Hoofdrailnet die de frequentie van het aantal treinen op het spoor verhogen en het reizen met nieuw en ander materieel ondersteunen. ProRail wil urgente vervoersknelpunten op belangrijke locaties zoals Rotterdam, Eindhoven, Den Bosch, Den Haag en Amsterdam oplossen. Ook knelpunten op het gebied van overwegen, de stabiliteit van de spoorbaan en energievoorziening vergen investeringen.
• De spoorinfrastructuur in de Nederlandse havens moet volgens ProRail verder op orde worden gebracht. Daartoe investeert het in het spoor en in de digitalisering van onderhoudsplanning en netwerkmanagement. Zo zegt ProRail bij te dragen aan de concurrentiepositie van de Rotterdamse en andere havens.
• Investeringen om internationaal spoorverkeer, zowel voor passagiers als voor goederenvervoer, aantrekkelijker te maken. Daarom zijn volgens ProRail investeringen noodzakelijk in het kader het Trans-European Transport Netwerk (TEN-T) en de Technische Specificaties voor Interoperabiliteit (TSI) om een samenhangend Europees spoorsysteem te krijgen.
• En een aantal andere maatregelen, zoals het vergroten van de spoorveiligheid en het aanpakken van urgente capaciteitsknelpunten op diverse stations en perrons.

Mobiliteitsfonds ophogen
Om ook andere knelpunten in de mobiliteit te kunnen aanpakken (weg, water en fiets, mede samenhangend met de woningbouwopgave) adviseert ProRail de formerende partijen om het Mobiliteitsfonds structureel op te hogen en voldoende middelen voor mobiliteitsprojecten voor het spoor beschikbaar te stellen.