Promotie: Betere verkeersdoorstroming met hulp van wiskunde

Betere verkeersdoorstroming - foto opstopping bj verkeerslichten

Op 28 januari j.l. promoveerde TU/e-onderzoeker Rik Timmerman op zijn proefschrift over betere verkeersdoorstroming bij stoplichten. Hij onderzocht hoe je opstoppingen bij verkeerslichten zoveel mogelijk kunt voorkomen met wiskundig model.

Verkeerslichten zorgen vaak voor opstoppingen. “Ze zorgen voor een moeilijk op te lossen probleem”, zegt Timmerman. “Je hebt te maken met heel veel verschillende factoren en toeval.” Van invloed zijn bijvoorbeeld de hoeveelheid voertuigen, het weer, het rijgedrag, ongevallen, en de verschillende soorten verkeersdeelnemers. “Maar ook toeval speelt een rol”, zegt Rik Timmerman van de onderzoeksgroep Stochastic Operations Research.
Al deze elementen probeerde de onderzoeker te vangen in een wachtrijmodel, de Fixed-Cycle Traffic-Light (FCTL). Dit soort wachtrijmodellen proberen een patroon te ontdekken in de chaos van het verkeer, om zo een sleutel tot een betere doorstroming te zorgen. Hij analyseerde verschillende verkeersscenario’s.

Betere verkeersdoorstroming

De wachttijd voor een stoplicht is te reduceren. “Ook al gaat het maar over enkele seconden, dat werkt ook weer door in de rest van het verkeer. En dat is allemaal winst”, aldus de promovendus.

De onderzoeker bekeek ook het effect van zelfrijdende auto’s op opstoppingen voor verkeerslichten. “Als auto’s slim reageren op verkeerslichten, levert dat ook tijdswinst op.” Ze kunnen namelijk sneller optrekken, harder doorrijden bij verkeerslichten en in groepjes een kruispunt oversteken. Een toekomst met meer zelfrijdende auto’s betekent volgens het model ook minder vertragingen. “Tenzij steeds meer mensen dan in de auto stappen.”

Proefschrift downloaden

Het proefschrift van dr.ir. R.W. (Rik) Timmerman, ‘Performance analysis at the crossroad of queueing theory and road traffic’ is te downloaden van de TU/e-site.